Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

71 tràmits
Nom del Tràmit
Acreditació de vulnerabilitat que realitzen les empreses subministradores - Llei 24/2015
Ajut SIMAP - GPS : Sistema intel·ligent de monitorització d'alertes personals
Ajut menjador centres especials de treball 2020
Ajut menjador centres especials de treball 2020. Model Abreujat.
Ajut per teleassistència domiciliària
Alta a la base de dades de persones
Alta al padró municipal d'habitants de la ciutat de Reus
Alta per naixement al padró municipal d'habitants de Reus
Animals abandonats a la via pública
Animals abandonats a la via pública
Apuntar-se al Punt d'Assessorament Energètic (PAE)
Autorització d'alta o canvi d'empadronament per a menors d'edat
Autorització o revocació de l'autorització per a la notificació electrònica
Autorització per ALTA o CANVI domicili d'empadronament (interns col·lectius o persones impossibilitades)
Autorització per demanar o recollir un volant o un certificat empadronament
Autorització per residir en un habitatge
Baixa del padró municipal d'habitants a la ciutat de Reus.
Bonificació de l'IBI per família nombrosa
Calendari de festes locals a Reus i Calendari festius amb obertura comercial
Canvi de domicili al padró municipal d'habitants a la ciutat de Reus
Certificat empadronament
Comunicació de Fogueres de Sant Joan i de Sant Pere en terreny particular
Comunicació o autorització de crema de restes vegetals en finques rústiques
Declaració responsable de progenitor per a menors d'edat
Demanda o suggeriment al Síndic Municipal de Greuges (gestió d'expedients)
Devolució de l’import de les entrades venudes a taquilla dels espectacles suspesos o ajornats
Devolució targeta d'aparcament individual
Documentació per realitzar alta o canvi de domicili en el padró d'habitants
Dret d'accés a la informació pública
Esmenar un requeriment i/o aportar documentació a un expedient
Exempció / Bonificació de la taxa de prestació de serveis intervenció adm de les activitats
Exempció de l'IVTM per discapacitat
Exempció de l'IVTM per vehicles d´us agrícola
FAQ'S empadronament
Fitxa d'inventari de recursos per l'acollida de persones refugiades
Informe de distància entre dos punts o radi d'afectació a partir d'un punt
Informe social d'acolliment LLei 24/2015, de mesures urgents en l'habitatatge i pobresa energètica
Inscripció, modificació i baixa del cens d'animals de companyia
Justificació de bestreta per subvencions de menjador escolar a les AMPES
LLicència per tinença d'animals potencialment perillosos
Llicència de Fogueres de Sant Joan i de Sant Pere a la via pública o en espai públic
Matrimonis de caràcter civil a celebrar a la Sala de Plens de l'Ajuntament
Matrimonis de caràcter civil a celebrar en una sala del Palau Municipal
Nuclis Zoològics
Obtenir certificat digital idCAT i idCAT Mòbil
Petició d'alta o canvi de domicili de padró (quan no es poden justificar els requisits)
Proposta d'informe d'integració social
Proposta d'informe per arrelament social
Proposta d'informe per reagrupament familiar
Queixes i suggeriments
Reclamació responsabilitat patrimonial
Renovació de la inscripció padronal d'estrangers no comunitaris sense permís de residència permanent
Renúncia a la subvenció per a menjador escolar 2020/2021
Servei d'ajuda a domicili (SAD)
Servei de Primera Acollida
Sol·licitud de intervenció al Ple per part de la ciutadania
Sol·licitud de modificació de dades personals en el padró d'habitants de Reus
Sol·licitud general
Sol·licitud per a l’exercici dels drets ARCOPOL
Subvenció per a la targeta autobús urbà per a persones amb discapacitat 2019
Subvenció per a menjador escolar 2020/2021
Subvenció per a menjador escolar 2020/2021. Per causes sobrevingudes
Subvenció unificada per a persones en situacions socioeconòmiques desfavorides: ibi + gual 2020
Subvenció unificada pobresa energètica + aigua i escombraries 2020
TARGETA DAURADA
Targeta discapacitat
Targeta jove
Tramitació del Document Nacional d'Identitat des del domicili
Títol de família monoparental
Utilitzar un espai del Casal de Joves la Palma
Volant d'empadronament
Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat