Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

60 tràmits
Nom del Tràmit
Ajut SIMAP - GPS : Sistema intel·ligent de monitorització d'alertes personals
Ajut menjador centres especials de treball 2019
Ajut per teleassistència domiciliària
Alta a la base de dades de persones
Animals abandonats o morts a la via pública
Animals abandonats o morts a la via pública
Apuntar-se als tallers d'estalvi energètic. Apuntar-se a l'assessorament energètic individual
Arrelament social
Autorització o revocació de l'autorització per a la notificació electrònica
Autorització per a menors d'edat
Autorització per demanar o recollir un volant o un certificat empadronament
Autorització per residir en un habitatge
Baixa del padró municipal d'habitants
Bonificació de l'IBI per família nombrosa (a demanar abans del 31 de gener de cada any)
Calendari de festes locals a Reus i Calendari festius amb obertura comercial
Carnet de família nombrosa
Certificat de penals
Certificat empadronament
Certificat naixement, matrimoni, defunció, fe de vida o d'estat
Consulta d'expedients administratius
Declaració responsable
Demanda o suggeriment al Síndic Municipal de Greuges (gestió d'expedients)
Devolució targeta d'aparcament individual
Documentació i tràmit per realitzar alta o canvi de domicili en el padró d'habitants
Dret d'accés a la informació pública
Duplicat xapa identificació animal de companyia
Esmenar un requeriment i/o aportar documentació a un expedient
Exempció de l'IVTM per discapacitat
Fitxa d'inventari de recursos per l'acollida de persones refugiades
Fogueres de Sant Joan i de Sant Pere
Informe de distància entre adreces de la ciutat
Informe social d'acolliment LLei 24/2015, de mesures urgents en l'habitatatge i pobresa energètica
Inscripció, modificació i baixa del cens d'animals de companyia
Justificació de bestreta per subvencions de menjador escolar a les AMPES
LLicència per tinença d'animals perillosos
Matrimonis de caràcter civil
Nuclis Zoològics
Obtenir certificat digital idCAT i idCAT Mòbil
Proposta d'informe d'integració social
Queixes i suggeriments
Reagrupament familiar
Reclamació responsabilitat patrimonial
Repte ID ExproReus
Servei d'ajuda a domicili (SAD)
Servei de Primera Acollida
Sol·licitud general
Sol·licitud per a l’exercici dels drets ARCOPOL
Subvenció per a la pobresa energètica hivern 2018-2019
Subvenció per a la targeta autobús urbà per a persones amb discapacitat 2019
Subvenció per a menjador escolar 2019/2020
Subvenció per a pagament d'aigua i de la taxa municipal per la recollida d’escombraries 2019
Subvenció per a persones que concorren en una determinada situació de mobilitat (gual) 2019
Subvenció per al foment del manteniment d'un habitatge en propietat 2019 (IBI)
Targeta Daurada i d'autobús urbà gratuït
Targeta discapacitat
Targeta jove
Tramitació del Document Nacional d'Identitat des del domicili
Títol de família monoparental
Utilitzar un espai del Casal de Joves la Palma
Volant d'empadronament
Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat