Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Utilitzar un espai del Casal de Joves la Palma

Sol·licitud per demanar la utilització d'un espai del Casal per a fer una activitatCom puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      


Detall del tràmit

El Casal de Joves la Palma ofereix als joves de la ciutat la possibilitat de fer ús de les seves sales per a la realització d’activitats.

Qui ho pot demanar?
Podran utilitzar les sales del Casal de Joves la Palma de Reus els joves d’entre 12 i 35 anys i  les entitats i col·lectius juvenils, i les demés associacions i persones jurídiques sense ànim de lucre que organitzin activitats dirigides als joves.

Quines activitats s’autoritzen?
- S’autoritzarà l’ús de les instal·lacions sempre que l’activitat sigui compatible amb la naturalesa de l’equipament i segons la seva disponibilitat.
- Es prioritzarà l’ús per a activitats organitzades per associacions i col·lectius juvenils.
- No s’autoritzaran les activitats que suposin un risc per als assistents o pel propi equipament o que tinguin un contingut que atempti contra els drets humans, la convivència, la tolerància, la igualtat, la solidaritat i el respecte.

Aquesta sol·licitud només és per la utilització d’espais del Casal. Pel que fa a la utilització de bucs d’assaig, la petició s’ha de fer a les mateixes instal·lacions on es troben els bucs i l’ús d’aquest servei comporta el pagament d’un preu públic. Podeu trobar més informació referent als bucs a http://www.bucsreus.com

Quina documentació he de presentar?
Les sol·licituds per a la utilització de les sales del Casal de Joves, es presentaran per escrit segons el model oficial al Registre General de la Corporació, amb una antelació mínima de 15 dies a la celebració de l’activitat. A la sol·licitud s’hi faran constar les següents dades:

  • Nom de la persona física, o de l’entitat o associació organitzadora, de l’activitat, així com del seu representant.
  • Projecte de l’activitat a desenvolupar i personal que hi participarà.
  • Espai l’ús del qual es sol·licita.
  • Dates i horaris de l’activitat, incloent-hi, si s’escau, la preparació i el muntatge i desmuntatge.
  • Qualsevol altre aspecte que es consideri necessari per determinar l’abast de la sol·licitud.

L’Ajuntament, atenent a la naturalesa de l’activitat que es pretén realitzar, podrà sol·licitar la presentació d’un pòlissa de responsabilitat civil o  d’altres documents que consideri pertinents. Cas de no presentar aquesta documentació, s’entendrà que es desisteix de la sol·licitud.

Procediment d’atorgament de l’autorització
En l’autorització es determinarà la regularitat, la durada i les condicions en què aquesta es concedeix.
L’òrgan competent per a l’atorgament de l’autorització podrà alterar-ne de forma motivada les condicions per raons organitzatives i, fins i tot, revocar-la per raons d’interès públic, prèvia audiència de l’interessat, sense que pugui comportar cap tipus d’indemnització.
Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Regidoria de Cultura


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat