Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Utilitzar un espai del Casal de Joves la Palma

Sol·licitud per demanar la utilització d'un espai del Casal per a fer una activitatCom puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      
Telemàtic amb identitat digital
      Detall del tràmit

El Casal de Joves la Palma ofereix als joves de la ciutat la possibilitat de fer ús de les seves sales per a la realització d’activitats.

Qui ho pot demanar?
Podran utilitzar les sales del Casal de Joves la Palma de Reus els joves d’entre 12 i 35 anys i  les entitats i col·lectius juvenils, i les demés associacions i persones jurídiques sense ànim de lucre que organitzin activitats dirigides als joves.

Quines activitats s’autoritzen?
- S’autoritzarà l’ús de les instal·lacions sempre que l’activitat sigui compatible amb la naturalesa de l’equipament i segons la seva disponibilitat.
- Es prioritzarà l’ús per a activitats organitzades per associacions i col·lectius juvenils.
- No s’autoritzaran les activitats que suposin un risc per als assistents o pel propi equipament o que tinguin un contingut que atempti contra els drets humans, la convivència, la tolerància, la igualtat, la solidaritat i el respecte.

Aquesta sol·licitud només és per la utilització d’espais del Casal. Pel que fa a la utilització de bucs d’assaig, la petició s’ha de fer a les mateixes instal·lacions on es troben els bucs i l’ús d’aquest servei comporta el pagament d’un preu públic.

Podeu trobar més informació referent als bucs a :

https://bucs.joventutreus.cat/

Quina documentació he de presentar?
Les sol·licituds per a la utilització de les sales del Casal de Joves, es presentaran per escrit segons el model oficial al Registre General de la Corporació, amb una antelació mínima de 15 dies a la celebració de l’activitat. A la sol·licitud s’hi faran constar les següents dades:

  • Nom de la persona física, o de l’entitat o associació organitzadora, de l’activitat, així com del seu representant.
  • Projecte de l’activitat a desenvolupar i personal que hi participarà.
  • Espai l’ús del qual es sol·licita.
  • Dates i horaris de l’activitat, incloent-hi, si s’escau, la preparació i el muntatge i desmuntatge.
  • Qualsevol altre aspecte que es consideri necessari per determinar l’abast de la sol·licitud.

L’Ajuntament, atenent a la naturalesa de l’activitat que es pretén realitzar, podrà sol·licitar la presentació d’un pòlissa de responsabilitat civil o  d’altres documents que consideri pertinents. Cas de no presentar aquesta documentació, s’entendrà que es desisteix de la sol·licitud.

Procediment d’atorgament de l’autorització
En l’autorització es determinarà la regularitat, la durada i les condicions en què aquesta es concedeix.
L’òrgan competent per a l’atorgament de l’autorització podrà alterar-ne de forma motivada les condicions per raons organitzatives i, fins i tot, revocar-la per raons d’interès públic, prèvia audiència de l’interessat, sense que pugui comportar cap tipus d’indemnització.

 Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Regidoria de Cultura


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat