Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònicaSOBRE LA SEU

Els tràmits i serveis de l'Ajuntament de Reus, al teu dispositiu


QUÈ ÉS LA SEU ELECTRÓNICA?

La Seu electrònica és el lloc web que l’Ajuntament de Reus posa a disposició de ciutadania, empreses i entitats per accedir a la informació pública, als serveis i als tràmits municipals a través de internet.

A qui està dirigida?

A les persones físiques, jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria i al personal de l’Administració Pública.


QUÈ NECESSITO? REQUERIMENTS TÈCNICS

Per accedir, cal identificar-se prèviament de manera segura i fiable, a través de l’idCat Mòbil o Cl@ve PIN. Si no en tens, t’expliquem com aconseguir fàcilment l’idCat Mòbil.

També són vàlids altres sistemes d'identificació i certificats digitals sempre que estiguin reconeguts pel Consorci Administració Oberta de Catalunya, d’acord amb la normativa vigent.

Per més informació consulta els tipus de certificats i identitats digitals suportats

La documentació es lliura en format PDF (es recomana tenir instal·lat Adobe Reader)

En el cas de tramitació telemàtica i per tal de facilitar la integració dels sistemes d'informació i validar la informació de caràcter personal, la persona interessada haurà d'estar registrada en la base de dades municipal de persones. En el cas que la persona interessada no hi consti, caldrà que prèviament, realitzi un tràmit d'acreditació i alta en la base de dades municipal de persones que podrà fer també per mitjans electrònics.

Es recomana usar els navegadors Firefox i Chrome en la seva última versió i tenir el sistema operatiu i antivirus del seu dispositiu actualitzat.

Per més informació consulta la guia de requeriments tècnics i FAQs

Consulta també les especificacions tècniques dels documents enviats telemàticament.

pdf
Guia de requeriments tècnics i FAQs (PDF 718 kb)

SISTEMES D'IDENTIFICACIÓ DIGITALS ADMESOS

Certificats digitals emprats:

En aquesta Seu Electrònica s’utilitzen certificats emesos per l’Agència Catalana de Certificació, amb les següents finalitats:

Identificar i garantir la comunicació segura amb la seu electrònica: Certificat de Seu Electrònica

Identificar i autenticar l’exercici de la competència en l’actuació administrativa automatitzada: Certificat de segell d’òrgan.

Sistema d’identificació i firma admesos:

L’Ajuntament de Reus admetrà els sistemes d’identificació basats en certificats reconeguts i qualificats i de firma electrònica reconeguda i qualificada que siguin conformes a l’establert en la Llei 59/2003 de 19 de desembre de signatura electrònica i que siguin admesos i validats per la llista de confian¿a de prestadors de serveis de certificació que validi el Consorci Administració Oberta de Catalunya de conformitat amb els articles 9 i 10 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Quin tipus d’identitat digital necessito per fer un tràmit telemàtic?

Els dies marcats amb aquest estil són inhàbils


Llistat de dies inhàbils

06/01/2022 - Reis

15/04/2022 - Divendres Sant

18/04/2022 - Dilluns de Pasqua Florida

06/06/2022 - Dilluns de Pasqua Granada

24/06/2022 - Sant Joan

29/06/2022 - Sant Pere

15/08/2022 - L'Assumpció

26/09/2022 - Misericòrdia

12/10/2022 - Festa Nacional d'Espanya

01/11/2022 - Tots Sants

06/12/2022 - Dia de la Constitució

08/12/2022 - La Immaculada

26/12/2022 - Sant Esteve

Tots els dissabtes i diumenges

De conformitat amb l'article 30 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment  Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'Ajuntament fa públic el següent calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis per a l'any en curs.

Dies hàbils i inhàbils

Es consideren dies inhàbils els dissabtes i els diumenges i els dies declarats festius (art. 30 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre).
Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius.

Còmput de terminis

El còmput de terminis ve regulat en el Capítol II del Títol II de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

De conformitat amb l'article 31 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment  Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el registres electrònics de les administracions públiques es regiran, a l'efecte de còmput dels terminis, per la data i hora oficial de la Seu Electrònica d'accés. Per això, haurà de disposar de les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva integritat i haurà de figurar visible.


Així doncs, s’indica la data i l'hora oficial a la part superior esquerra d’aquesta Seu Electrònica en compliment d'aquestes disposicions, i en relació a l’article 15 del Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica, que disposa que els sistemes o aplicacions implicats en la provisió d’un servei per via electrònica, s’han de sincronitzar amb l’hora oficial, amb una precisió i desfasament que garanteixi la certesa dels terminis establerts en el tràmit administratiu  que satisfacin.


Aquesta sincronització, tal com disposa l’apartat 2 del mateix article, es realitza amb el Real Instituto y Observatorio de la Armada Española de conformitat amb el que preveu sobre l'hora legal el Reial Decret 1308/1992, de 23 d'octubre, pel qual es declara el Laboratorio del Real Instituto y Observatorio de la Armada Española com a laboratori dipositari del patró nacional de temps i laboratori associat al Centre Espanyol de Meteorologia.

Actualment no hi ha cap interrupció prevista