Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu ElectrónicaSOBRE LA SEU

Els tràmits i serveis de l'Ajuntament de Reus, al teu dispositiu


QUÈ ÉS LA SEU ELECTRÓNICA?

La Seu electrònica és el lloc web que l’Ajuntament de Reus posa a disposició de ciutadania, empreses i entitats per accedir a la informació pública, als serveis i als tràmits municipals a través de internet.

A qui està dirigida?

A les persones físiques, jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria i al personal de l’Administració Pública.


QUÈ NECESSITO? REQUERIMENTS TÈCNICS

Per accedir, cal identificar-se prèviament de manera segura i fiable, a través de l’idCat Mòbil o Cl@ve PIN. Si no en tens, t’expliquem com aconseguir fàcilment l’idCat Mòbil.

També són vàlids altres sistemes d'identificació i certificats digitals sempre que estiguin reconeguts pel Consorci Administració Oberta de Catalunya, d’acord amb la normativa vigent.

Per més informació consulta els tipus de certificats i identitats digitals suportats

La documentació es lliura en format PDF (es recomana tenir instal·lat Adobe Reader)

En el cas de tramitació telemàtica i per tal de facilitar la integració dels sistemes d'informació i validar la informació de caràcter personal, la persona interessada haurà d'estar registrada en la base de dades municipal de persones. En el cas que la persona interessada no hi consti, caldrà que prèviament, realitzi un tràmit d'acreditació i alta en la base de dades municipal de persones que podrà fer també per mitjans electrònics.

Es recomana usar els navegadors Firefox i Chrome en la seva última versió i tenir el sistema operatiu i antivirus del seu dispositiu actualitzat.

Per més informació consulta la guia de requeriments tècnics i FAQs

Consulta també les especificacions tècniques dels documents enviats telemàticament.

pdf
Guia de requeriments tècnics i FAQs (PDF 718 kb)

NORMATIVA

L’Ajuntament de Reus ha aprovat un conjunt de normativa municipal per tal de regular alguns aspectes del desenvolupament en matèria d’administració electrònica:


SISTEMES D'IDENTIFICACIÓ DIGITALS ADMESOS

Certificats digitals emprats:

En aquesta Seu Electrònica s’utilitzen certificats emesos per l’Agència Catalana de Certificació, amb les següents finalitats:

Identificar i garantir la comunicació segura amb la seu electrònica: Certificat de Seu Electrònica

Identificar i autenticar l’exercici de la competència en l’actuació administrativa automatitzada: Certificat de segell d’òrgan.

Sistema d’identificació i firma admesos:

L’Ajuntament de Reus admetrà els sistemes d’identificació basats en certificats reconeguts i qualificats i de firma electrònica reconeguda i qualificada que siguin conformes a l’establert en la Llei 59/2003 de 19 de desembre de signatura electrònica i que siguin admesos i validats per la llista de confian¿a de prestadors de serveis de certificació que validi el Consorci Administració Oberta de Catalunya de conformitat amb els articles 9 i 10 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Quin tipus d’identitat digital necessito per fer un tràmit telemàtic?

Los dias marcados con este estilo son inhábiles


Listado de días inhábiles

01/01/2021 - Cap d'Any

06/01/2021 - Reis

02/04/2021 - Divendres Sant

05/04/2021 - Dilluns de Pasqua Florida

24/06/2021 - Sant Joan

29/06/2021 - Sant Pere

12/10/2021 - Festa Nacional d'Espanya

01/11/2021 - Tots Sants

06/12/2021 - Dia de la Constitució

08/12/2021 - La Immaculada

Tots els dissabtes i diumenges

De conformidad con el articulo 30 de la Ley 39/2015 de1 de octubre, del Procedimiento  Administrativo Común de les Administraciones Públicas, el Ayuntamiento hace público el siguiente calendario de días inhábiles a efectos de computo de plazos para el año en curso.

Días hábiles e inhábiles

Se consideran días inhábiles los sábados y los domingos y los días declarados festivos (art. 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).
Se consideran días hábiles el resto de días del calendario, es decir, de lunes a viernes siempre y cuando no sean festivos.

Cómputo de términos

El cómputo de plazos viene regulado por el Capítulo II del Título II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De conformidad con el artículo 31 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el registros electrónicos de las administraciones públicas se regirán, a efectos de cómputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica de acceso. Por ello, deberá disponer de las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y deberá figurar visible.

Así pues, se indica la fecha y la hora oficial en la parte superior izquierda de esta Sede Electrónica en cumplimiento de estas disposiciones, y en relación al artículo 15 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración electrónica, que dispone que los sistemas o aplicaciones implicados en la provisión de un servicio por vía electrónica, se deben sincronizar con la hora oficial , con una precisión y desfase que garantice la certeza de los plazos establecidos en el trámite administrativo que satisfagan.

Esta sincronización, tal como dispone el apartado 2 del mismo artículo, se realiza con el Real Instituto y Observatorio de la Armada Española de conformidad con lo previsto sobre la hora legal en el Real Decreto 1308/1992, de 23 de octubre, por el que se declara el laboratorio del Real Instituto y Observatorio de la Armada Española como laboratorio depositario del patrón nacional de tiempo y laboratorio asociado al Centro Español de Meteorología.

Actualmente no hay ninguna interrupción prevista