Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Servei de Primera Acollida

Promoure l'autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes retornadesCom puc tramitar-ho?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      


Detall del tràmit

La Generalitat de Catalunya aprova el 18 de novembre de 2014 el Decret 150/2014, que regula els serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

El text desplega reglamentàriament la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya i dóna compliment a les competències que fixa l’article 138.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

El Servei de Primera Acollida és el conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació dels usuaris potencials. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

Els continguts a acreditar es divideixen en tres mòduls: un mòdul per aprendre català i castellà amb un mínim de 90 hores de formació en cadascuna de les dues llengües oficials, un mòdul sobre coneixements laborals amb una durada mínima de 15 hores i un tercer mòdul sobre coneixement de la societat catalana amb un mínim de 15 hores.

Demostrar l’aprofitament d’aquest servei dóna accés al certificat de primera acollida, un document amb eficàcia jurídica i valor probatori que és d’utilitat en els processos d’estrangeria (arrelament social, modificació i/o renovació d’autoritzacions de residència) o d’adquisició de la nacionalitat, entre d’altres.

Fer ús d’aquest servei us donarà unes eines inicials que facilitaran la vostra incorporació a la societat catalana. El mateix certificat pot ser d’utilitat a l’hora de buscar feina o de fer valer la vostra formació i experiència

Per a l’obtenció del certificat d’acollida, la Generalitat de Catalunya col•labora amb els ajuntaments, on s’han de presentar les sol•licituds. Així doncs el primer pas que han de fer les persones sol•licitants és adreçar-se a l’ajuntament del municipi on estiguin empadronades i presentar el formulari de sol•licitud del Servei de Primera acollida per iniciar els passos.

A qui va adreçat?
A les persones estrangeres immigrades, les sol•licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades, majors de 16 anys.

Quina documentació he de presentar?
- Sol•licitud d’accés al Servei de Primera Acollida de Catalunya que es pot descarregar a la següent adreça de la Generalitat de Catalunya que es troba relacionada més avall.
- Fotocòpia del passaport i NIE de la persona sol•licitant

Després de presentar la sol•licitud a l’Ajuntament:
El servei s’inicia amb una entrevista i l’acompanyament a l’usuari, que inclou una sessió de benvinguda al municipi, i la formació en els tres mòduls esmentats (si s’escau).
El sistema que desplega el servei de primera acollida i l’obtenció del certificat de primera acollida preveu la convalidació de coneixements i la formació que els usuaris hagin pogut obtenir amb anterioritat. El professional del Servei d’Acollida us informarà de com fer el reconeixement dels coneixements i quina formació s’admet en cada cas.
El servei finalitza amb l’obtenció del certificat de primera acollida.

Normativa
- LLEI 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya
- DECRET 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya

Podeu consultar la informació a la web del Servei de Primera Acollida:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/acollida/servei-de-primera-acollida/Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Departament responsable

  • Àrea de Benestar


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat