Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

63 tràmits
Nom del Tràmit
Acta d'alineacions per a finques que limitin amb un camí públic o per solars urbans
Actes lúdics, culturals o esportius
Aportació projecte executiu d'obra
Baixa de llicència de tanca o bastida a la via pública
Baixa de reserva d'espai o llicència d'accés de vehicles a la via pública per obres
Baixa de terrassa a la via pública
Bases i estatuts Junta de Compensació
Cartell descripció obra
Certificat de legalitat urbanística
Certificat de règim urbanístic
Columnes publicitàries
Comunicació de primera ocupació de la construcció
Declaració responsable tècnic/a d'obres
Instal·lació d'una grua a la via pública
Instal·lació de tanca o bastida a la via pública
Instal·lació provisional de pals per retirada de serveis o estesa enllumenat públic
Instal·lar atraccions a la via pública
Instal·lar construcció fixa a la via pública
Instal·lar màquines expenedores a la via pública
Instal·lar panells informatius - mupis publicitaris
Instal·lar una grua dins l'obra
LLicència per a la utilització del recinte PARC DE LA FESTA de Reus
Llicència d'enderroc
Llicència de parcel·lació
Llicència d’obra per col•locar tanques en les finques en sòl no urbanitzable
Llicència per constitució o modificació règim de propietat horitzontal
Llicència per instal·lació o modificació de terrassa a la via pública
Llicència per obra nova i/o ampliació
OVP - Permís d'Ocupació provisional i justificada de via pública
Obertura de cala a la via pública amb caràcter urgent
Obertura de rasa a la via pública
Obres en règim de Comunicació Prèvia - Annex I - Tipus A
Obres en règim de Comunicació Prèvia - Annex I - Tipus B
Obres en règim de Comunicació Prèvia - Annex I - Tipus C
Obres en règim de Comunicació Prèvia - Annex II
Parada de venda de flors per Tots Sants a l'exterior del Mercat municipal
Parada de venda de palmes
Parada de venda eventual de llibres, roses .... davant de l'establiment autoritzat
Parades de venda de flors per la Diada de Sant Jordi
Parades de venda de llibres per la diada de Sant Jordi
Parades nadalenques a l'exterior del Mercat Central
Parades nadalenques al Mercat de Nadal de la Plaça Mercadal
Participació en la Fira de Sant Jaume
Proposta d'obres o consulta legalització d'obres
Pròrroga de la reserva d'espai o de la llicència d'accés de vehicles a la via pública per obres
Pròrroga de llicència per obertura de rasa
Pròrroga llicència obra
Pròrroga llicència tanca o bastida a la via pública
Reserva d'espai a la via pública per posar o retirar una grua
Reserva d'espai o llicència d'accès de vehicles a la via pública per obres
Retirada provisional de les intal·lacions de l'enllumenat públic per obres
Sol·licitud de declaració de ruïna
Sol·licitud de devolució de fiança per obres
Sol·licitud de devolució fiança grua dins l'obra
Sol·licitud de llicència per instal·lació de banderoles i / o cartells publicitaris
Sol·licitud de llicència per rehabilitació o reforma
Sol·licitud de reparcel·lació de terrenys
Sol·licitud devolució de fiança per obertura de rasa o cala
Sol·licitud tramitació Planejament Urbanístic
Sol·licitud tramitació Projecte d'urbanització
Tramitació de Junta de Compensació
Validació de la cartografia o topografia sobre la que es presenten els projectes a l'Ajuntament Reus
Vehicles amb megafonia publicitària
Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat