Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

64 tràmits
Nom del Tràmit
Acta d'alineacions per a finques que limitin un camí públic o per solars urbans
Actes lúdics, culturals o esportius
Aportació projecte executiu d'obra
Baixa de llicència de tanca o bastida a la via pública
Baixa de reserva d'espai o llicència d'accés de vehicles a la via pública per obres
Baixa de terrassa a la via pública
Bases i estatuts Junta de Compensació
Cartell descripció obra
Certificat de legalitat urbanística
Certificat de règim urbanístic
Columnes publicitàries
Comunicació de final d'obra i devolució de fiança
Constitució o modificació règim de propietat horitzontal
Declaració responsable tècnic/a d'obres
Devolució de fiança per obertura de rasa o cala
Devolució fiança grua dins l'obra
Instal·lació d'una grua a la via pública
Instal·lació de tanca o bastida a la via pública
Instal·lació de terrassa a la via pública
Instal·lació provisional de pals per retirada de serveis o estesa enllumenat públic
Instal·lar atraccions a la via pública
Instal·lar construcció fixa a la via pública
Instal·lar màquines expenedores a la via pública
Instal·lar panells informatius - mupis publicitaris
Instal·lar una grua dins l'obra
LLicència per a la utilització del recinte PARC DE LA FESTA de Reus
Llicència d'enderroc
Llicència de parcel·lació
Llicència per tanques que limitin camí públic
OVP per talls intermitents de la via pública durant l'obra
Obertura de cala a la via pública amb caràcter urgent
Obertura de rasa a la via pública
Obra nova i/o ampliació
Obres en règim de Comunicació Prèvia - Annex I - Tipus A
Obres en règim de Comunicació Prèvia - Annex I - Tipus B
Obres en règim de Comunicació Prèvia - Annex I - Tipus C
Obres en règim de Comunicació Prèvia - Annex II
Parada de venda de castanyes per Tots Sants
Parada de venda de flors per Tots Sants a l'exterior del Mercat municipal
Parada de venda de palmes
Parada de venda eventual de llibres, roses ....
Parada en el mercat d'antiquaris
Parades diada de Sant Jordi
Parades nadalenques a l'exterior del Mercat Central
Parades nadalenques al Mercat de Nadal de la Plaça Mercadal
Participació en la Fira de Sant Jaume
Presentació de suggeriments a l'avanç del pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)
Primera ocupació i devolució de fiança
Proposta d'obres o consulta legalització d'obres
Pròrroga de llicència per obertura de rasa
Pròrroga llicència obra
Pròrroga llicència tanca o bastida a la via pública
Pròrroga reserva d'espai o llicència d'accés de vehicles a la via pública per obres
Rehabilitació o reforma
Reparcel·lació de terrenys
Reserva d'espai a la via pública per posar o retirar una grua
Reserva d'espai o llicència d'accès de vehicles a la via pública per obres
Retirada provisional de les intal·lacions de l'enllumenat públic per obres
Sol·licitud de declaració de ruïna
Sol·licitud de llicència per instal·lació de banderoles i / o cartells publicitaris
Sol·licitud tramitació Planejament Urbanístic
Sol·licitud tramitació Projecte d'urbanització
Validació de la cartografia o topografia sobre la que es presenten els projectes a l'Ajuntament Reus
Vehicles amb megafonia publicitària
Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat