Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Baixa de reserva d'espai o llicència d'accés de vehicles a la via pública per obres

Baixa d'ocupació de la via pública per reserva d'espai o per l'accés de vehicles per obresCom puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      


Detall del tràmit

Comunicat que realitza la persona titular de la llicència quan vol donar de baixa la reserva d’ocupació de la via pública per a la càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena o treballs auxiliars de la construcció o la baixa de la llicència que autoritza l’accés de vehicles dins l’obra.

Observacions:
La persona titular de la llicència d’ocupació ha de deixar-ho tot tal i com estava abans de les obres (senyalització vertical i horitzontal, mobiliari urbà...) perquè pugui ser efectiva la baixa.
La baixa es compta a partir de la data de la sol·licitud, sempre que en l’informe de l’inspector de Mobilitat s’indiqui que tot està correcte.

Normativa relacionada
-Ordenança Fiscal nº 17, reguladora de les taxes per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
- Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.Quina documentació he de presentar?

Haurà de presentar la sol·licitud de baixa, d’acord amb el model normalitzat, fent-hi constar segons correspongui, l’adreça on es troba i el número d’expedient de la llicència d’ocupació de via pública o d'accés de vehicles per obres.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Mobilitat


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat