Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Baixa de reserva d'espai o llicència d'accés de vehicles a la via pública per obres

Baixa d'ocupació de la via pública per reserva d'espai o per l'accés de vehicles per obres

qrcodetelemàtic presentialpresencial envelopecorreu postal

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Comunicat que realitza la persona titular de la llicència quan vol donar de baixa la reserva d’ocupació de la via pública per a la càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena o treballs auxiliars de la construcció o la baixa de la llicència que autoritza l’accés de vehicles dins l’obra.

Observacions:
La persona titular de la llicència d’ocupació ha de deixar-ho tot tal i com estava abans de les obres (senyalització vertical i horitzontal, mobiliari urbà...) perquè pugui ser efectiva la baixa.
La baixa es compta a partir de la data de la sol·licitud, sempre que en l’informe de l’inspector de Mobilitat s’indiqui que tot està correcte.

Normativa relacionada
-Ordenança Fiscal nº 17, reguladora de les taxes per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
- Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Quina documentació he de presentar?

Haurà de presentar la sol·licitud de baixa, d’acord amb el model normalitzat, fent-hi constar segons correspongui, l’adreça on es troba i el número d’expedient de la llicència d’ocupació de via pública o d'accés de vehicles per obres.Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Mobilitat