Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Pròrroga de la reserva d'espai o de la llicència d'accés de vehicles a la via pública per obres

Pròrroga de llicència d'ocupació de la via pública per reserva d'espai o accés de vehicles per obresCom puc tramitar-ho?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
            
Telemàtic amb identitat digital
      Detall del tràmit

Sol·licitud que fa la persona titular de la llicència quan vol prorrogar la reserva d’ocupació de la via pública per a la càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena o treballs auxiliars de la construcció o la llicència d’accés de vehicles dins l’obra.
Les condicions de la pròrroga seran les mateixes de llicència d’ocupació de la via pública atorgada.

Observacions:
Quan s’hagi de comunicar la baixa de la llicència, s’haurà de fer per escrit el model de document corresponent.

Normativa relacionada
- Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- Ordenança municipal sobre l’ús de les vies i els espais públics
- Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de les taxes per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.Quin és el temps de tramitació?

Aproximadament 15 dies, sempre que tot estigui correcte, segons informe de l’inspector de Mobilitat.Quant costa fer el tràmit?

  • -Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de les taxes per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.  https://serveis.reus.cat/ordenances.php


Quina documentació he de presentar?

10 dies abans de la caducitat de la llicència, com a mínim, la persona titular haurà de presentar la sol·licitud de pròrroga, d’acord amb el model normalitzat, indicant, entre altres dades, l’adreça, el número d’expedient de la llicència que vol prorrogar (reserva d'espai o accés de vehicles per obres) i el termini de pròrroga sol·licitat.Especificacions tècniques dels documents enviats telemàticament

Els documents enviats telemàticament pels interessats han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Mobilitat


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat