Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Pròrroga reserva d'espai o llicència d'accés de vehicles a la via pública per obres

Pròrroga de llicència d'ocupació de la via pública per reserva d'espai o accés de vehicles per obresCom puc tramitar-ho?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      


Detall del tràmit

Sol·licitud que fa la persona titular de la llicència quan vol prorrogar la reserva d’ocupació de la via pública per a la càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena o treballs auxiliars de la construcció i/o la llicència d’accés de vehicles dins l’obra.
Les condicions de la pròrroga seran les mateixes de llicència d’ocupació de la via pública atorgada.

Observacions:
Quan s’hagi de comunicar la baixa de la llicència, s’haurà de fer per escrit el model de document corresponent.

Normativa relacionada
- Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- Ordenança municipal sobre l’ús de les vies i els espais públics
- Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de les taxes per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.Quin és el temps de tramitació?

Aproximadament 15 dies, sempre que tot estigui correcte, segons informe de l’inspector de Mobilitat.Quant costa fer el tràmit?

  • -Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de les taxes per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.  https://serveis.reus.cat/ordenances.php


Quina documentació he de presentar?

10 dies abans de la caducitat de la llicència, com a mínim, la persona titular haurà de presentar la sol·licitud de pròrroga, d’acord amb el model normalitzat, indicant, entre altres dades, l’adreça de l’obra, el número d’expedient de la llicència d’ocupació de la via pública i el termini de pròrroga sol·licitat.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Mobilitat


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat