Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Pròrroga de la reserva d'espai o de la llicència d'accés de vehicles a la via pública per obres

Pròrroga de llicència d'ocupació de la via pública per reserva d'espai o accés de vehicles per obres

qrcodetelemàtic presentialpresencial envelopecorreu postal reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Sol·licitud que fa la persona titular de la llicència quan vol prorrogar la reserva d’ocupació de la via pública per a la càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena o treballs auxiliars de la construcció o la llicència d’accés de vehicles dins l’obra.
Les condicions de la pròrroga seran les mateixes de llicència d’ocupació de la via pública atorgada.

Observacions:
Quan s’hagi de comunicar la baixa de la llicència, s’haurà de fer per escrit el model de document corresponent.

Normativa relacionada
- Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- Ordenança municipal sobre l’ús de les vies i els espais públics
- Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de les taxes per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

Quant costa fer el tràmit?

  • -Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de les taxes per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.  https://serveis.reus.cat/ordenances.php

Quin és el temps de tramitació?

Aproximadament 15 dies, sempre que tot estigui correcte, segons informe de l’inspector de Mobilitat.

Quina documentació he de presentar?

10 dies abans de la caducitat de la llicència, com a mínim, la persona titular haurà de presentar la sol·licitud de pròrroga, d’acord amb el model normalitzat, indicant, entre altres dades, l’adreça, el número d’expedient de la llicència que vol prorrogar (reserva d'espai o accés de vehicles per obres) i el termini de pròrroga sol·licitat.Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Mobilitat