Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Sol·licitud de llicència per rehabilitació o reforma

Llicència urbanística per rehabilitació i/o reformaCom puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)
      


Detall del tràmit

Llicència per reformar o rehabilitar una edificació existent. (veure també el tràmit de Comunicació prèvia d’obres)

Quina documentació he de presentar?
1. Model de sol·licitud adjunt, degudament emplenat i signat per la persona interessada.
2. Projecte de l’obra a realitzar, signat pel Tècnic competent i visat, pel respectiu col·legi professional, amb senyalització o no de les instal·lacions de l’activitat. En aquest projecte d’obra, a més d’altres determinacions, s’ha de fer constar:
a) Superfície del solar.
b) Superfícies construïdes.
c) Superfícies útils de cadascun dels habitatges i el seu número, d’acord amb el que determina la Llei 18/2007 de 28 de desembre i decret 55/2009 de 7 d’abril.
d) Justificació del compliment de l’Ordenança Municipal per a la gestió de runes i terres, especificant l’avaluació del volum i el pes previsible i característiques dels residus que s’originaran, la instal·lació de gestors de reciclatge o disposició de rebuig i en cas d’efectuar recollida selectiva, les operacions de destriament.

3. Full del/s Tècnic/s que portarà/n la direcció de l’obra.
4. Full d’estadística d’edificació.
5. Full del gremi de la construcció.
6. Carta de pagament d’autoliquidació de l’ICIO i de la taxa serveis urbanístics.
7. Pagament de la fiança de l’obra.
 
Documents que s’adjuntaran en la presentació del projecte d’execució, quan a la sol·licitud inicial s’aporti només el projecte bàsic:

1. Projecte executiu de l’obra a realitzar, signat pel tècnic/a competent i visat pel respectiu col·legi professional.
2. Certificació emesa i signada pel tècnic/a autor/a del projecte, conforme el projecte executiu s’ajusta al projecte bàsic aprovat, o si existeixen modificacions.
3. Junt amb el projecte executiu, cal presentar  l’estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat, d’acord amb allò que determina RD 1627/97 i el projecte d’infraestructures comuns de telecomunicacions, signat per tècnic competent, quan es tracti d’algun dels supòsits següents:
Construcció i/o rehabilitació integral d’edificis i conjunts immobiliaris en els que existeixi continuïtat en l’edificació, d’ús residencial o no, que estiguin acollits, o hagin d’acollir-se al règim de propietat horitzontal.
Construcció i/o rehabilitació integral d’edificis que, en tot o en part, hagin estat o siguin objecte d’arrendament per termini superior a un any, excepte els que alberguin un sol habitatge.
 Quant costa fer el tràmit?Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Llicències Urbanístiques


Tràmits vinculatsAccedeix a carpeta

Si vols accedir al teu espai personal per qualsevol consulta o gestió, accedeix a carpeta en funció del teu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat