Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Instal·lació de tanca o bastida a la via pública

Llicència per instal·lar una tanca o bastida que comporti ocupació de la via pública amb motiu d'obr

qrcodetelemàtic presentialpresencial envelopecorreu postal reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

La sol·licitud d’aquesta llicència la pot fer qualsevol persona física o jurídica que necessiti fer instal·lar una tanca i/o una bastida i que tingui el corresponent permís d’obres.

Quina documentació he de presentar?
La sol·licitud de llicència s’ha de fer amb el model normalitzat que s’adjunta, el qual s’ha d’acompanyar de la documentació següent:
- Fotocòpia de la llicència d’obres.
- Plànol d’emplaçament de la tanca i/o bastida a escala 1:500 indicant el número de la finca.
- Plànol de situació de la tanca i/o bastida a escala 1:50 amb indicació de:

  • Situació de la tanca i/o bastida i superfície que ocupa.
  • Amplada de la vorera.
  • Distància de la tanca i/o bastida a la façana.
  • Alçada de la tanca a instal·lar.
  • Amplada lliure de la vorera una vegada instal·lada la tanca i/o bastida.
  • Situar l’accés o accessos de veïns i comerços.
  • Indicació d’elements urbanístics afectats (senyals, bancs, pilons, arbres, fanals, etc.)

Quan es tracti de tanques, a més
- Certificat de solidesa relatiu a la tanca, al seu muntatge i al seu desmuntatge firmat per tècnic competent.

Quan es tracti de bastides, a més
- Certificat de solidesa relatiu a la bastida, al seu muntatge i al seu desmuntatge firmat per tècnic competent.
- Original i fotocòpia de la pòlissa de responsabilitat civil de 300.000 € i original i fotocòpia de l’últim rebut vigent.

Quant costa fer el tràmit?

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Mobilitat