Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


Obres en règim de Comunicació Prèvia - Annex I - Tipus A

Comunicació prèvia amb motiu d'obres de reforma sotmeses a aquest règim

informatiuinformatiu

Presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)

Correu postal

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Aquest tràmit serveix per a comunicar a l’Administració que el promotor vol realitzar obres en el supòsits següents:
 
1-a) Reforma de local per nova activitat: amb una superfície inferior a 2.500 m2
1-b) Reforma de local sense canvi d’activitat:
 Amb una superfície inferior a 2.500 m2 i superior a 200 m2
 O inferior a 200 m2 amb afectacions estructurals
3.- Reforma de façanes, mitgeres, patis i terrats:
3-a) En edificis catalogats (excepte aquells la intervenció
en els quals requereixi autorització prèvia de la Generalitat
de Catalunya) o amb afectacions estructurals
3-b) En edificis no catalogats i sense afectacions estructurals
2) Reforma d’un habitatge
Amb una superfície útil superior a 150m2
O inferior amb afectacions estructurals
4.- Instal·lació d’aparells elevadors en edificis
5. Instal·lació de captadors solars tèrmics o panells fotovoltaics per a l’aprofitament de l’energia solar
 
Observacions:
- Si és necessària la instal·lació de grua, haureu de demanar la preceptiva llicència, acompanyant la documentació que consta en el model corresponent.
- D’altra banda, quan sigui necessari envair la calçada, caldrà sol·licitar la pertinent llicència d’ocupació de la via pública.
- La carta de pagament de l’ICIO es pot substituir pel model “Autoliquidació impost municipal sobre construccions, instal·lacions i obres”, degudament emplenat.
 
Condicions:
- L’inici de les obres està condicionat a l’aportació, si no s’ha fet junt amb aquesta comunicació, del nomenament del contractista i de la designació de coordinador/a de seguretat i salut- quan sigui exigible segons el RD 1627/97-. En aquest cas, cal que s’aportin necessàriament abans de l’inici de les obres, ja que, en cas contrari, aquestes no s’entendran autoritzades. 

Quina documentació he de presentar?

1. Model adjunt de document Obres sotmeses a règim de  comunicació prèvia d’obres Annex I – Tipus A degudament emplenat i signat per al persona interessada.
2. Projecte executiu de l’obra a realitzar, signat pel tècnic competent. Aquest projecte d’obra, a més d’altres determinacions, s’hi ha de fer constar:
- Superfície del solar.
- Superfícies construïdes.
- Superfícies útils de cadascun dels habitatges

Quant costa fer el tràmit?

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Llicències Urbanístiques


Segueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook