Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Obres en règim de Comunicació Prèvia - Annex I - Tipus B

Comunicació prèvia amb motiu d'Instal·lació de rètols

qrcodetelemàtic presentialpresencial envelopecorreu postal reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Aquest tràmit serveix per comunicar la instal·lació de rètols en un comerç.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que requereixi realitzar obres sotmeses a aquest règim.

Com puc tramitar-ho?

Si ets persona jurídica telemàticament. Si ets persona física pots escollir el canal de presentació.

Si no has fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic pas a pas que trobaràs a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que t’ajudarà.

Si no estàs registrat en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer has de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones
 

Quina documentació he de presentar?

La que indica la sol·licitud:
- Plànol d’emplaçament escala 1/500. S’haurà de presentar  en suport informàtic en format PDF.
- Croquis en planta i alçat escala 1/50, degudament acotat, que reflecteixi com quedarà el rètol respecte la façana, vorera, balcons, etc. S’haurà de presentar en suport  informàtic, en format PDF.
- Si el rètol és amb il·luminació, s’indicarà el tipus (interior/exterior, potència, intermitent o no….) i el sistema de protecció elèctrica amb què funcionarà la instal·lació.
- Text del rètol.
- Pressupost del rètol.
- Presentació del model “autoliquidació” impost municipal sobre construccions, instal·lacions i obres, degudament emplenat pel promotor.
- Taxa serveis urbanístics.
 
 
Com es fa el pagament:
Quan es realitza on line el tràmit a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus, el pagament s’efectua durant la tramitació en línia essent necessària una targeta bancària que hauràs de tenir disponible durant la tramitació. El pagament es formalitza abans d’enviar el formulari.
Si no es fa el pagament de la taxa  en el moment d’iniciar l’expedient en el registre general, no es donarà curs a la tramitació quedant automàticament anul•lada la sol•licitud.
 
Observacions
Si les obres que es comuniquen estan destinades a l’exercici d’una activitat sotmesa a autorització per part de l’Ajuntament o de qualsevol altra administració pública, en cap cas s’entendran autoritzades sense que prèviament o simultània ho hagi estat l’activitat, si s’escau (Art. 4 Ordenança municipal d’obres subjectes al règim de comunicació).

Normativa relacionada

  • Text refós de la Llei d’urbanisme DL 1/2010, de 3 d’agost.
  • Reglament de la Llei d’urbanisme, decret 305/2066, de 18 de juliol.
  • Ordenança municipal reguladora del règim de comunicació.
  • Text refós de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (articles 61 a 64, Títol segon, Capítol primer de la Revisió del Pla General Municipal d’Ordenació de Reus. Publicat al DOGC el 6 de maig de 2005).
  • Normativa sobre la llengua dels rètols comercials (Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; Llei 22/2010, de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya)

 

Quant costa fer el tràmit?

Quin és el temps de tramitació?

Es considerarà que si en un mes des de l’endemà de la presentació de la comunicació amb la documentació requerida i efectuat el pagament de la taxa corresponent, l’ajuntament no ha manifestat de manera motivada la disconformitat ,
autoritzada i podrà realitzar-se la instal•lació, sempre que sigui conforme a la normativa aplicable (art. 4 Ordenança municipal d’obres subjectes al règim de comunicació).

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Llicències Urbanístiques