Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


Obres en règim de Comunicació Prèvia - Annex I - Tipus C

Comunicació prèvia amb motiu d'obres de reforma sotmeses a aquest règim

informatiuinformatiu

Presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)

Correu postal

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Aquest tràmit permet comunicar obres d’instal·lació o construcció de tanques en solars urbans, així com per obres de reforma en locals o habitatges amb els límits de superfície i condicions següents:
 
- Reforma de local comercial sense canvi d’activitat amb una superfície inferior a 200 m2 i sense afectacions estructurals.
- Reforma d’un habitatge amb una superfície útil inferior a 150 m2 i sense afectacions estructurals.
 
Quina documentació he de presentar?
 
-Model d’instància Obres sotmeses a règim de comunicació prèvia Annex I Tipus C, degudament emplenat i signat per la persona interessada.
- Documentació tècnica (memòria, plànols indicatius, fotografies de l’espai on s’ha d’intervenir i pressupost). I, amb indicació de les instal·lacions de l’activitat, quan es tracti de reformes de local. S’haurà de presentar en suport informàtic  en format PDF.
- Nomenament del contractista o compromís d’aportar-lo abans d’iniciar-se l’obra, quan sa sàpiga qui serà el constructor.
- Carta de pagament d’autoliquidació de l’ICIO)
- Autoliquidació taxa serveis urbanístics

 Observacions:

- Quan sigui necessari envair la calçada, caldrà sol·licitar la pertinent llicència d’ocupació de la via pública.
- La carta de pagament de l’ICIO es pot substituir pel model “Autoliquidació impost municipal sobre construccions, instal·lacions i obres”, degudament emplenat.
 
Condicions:
- L’inici de les obres està condicionat a l’aportació, si no s’ha fet junt amb aquesta comunicació, del nomenament del contractista. En aquest cas, cal que s’aportin necessàriament abans de l’inici de les obres, ja que, en cas contrari, aquestes no s’entendran autoritzades.
 
Normativa relacionada
Text Refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010, de 3 d’agost
Reglament de la Llei d’Urbanisme, decret 305/2066 de 18 de juliol
Text refós de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, publicat al D.O.G 06.05.2005
Ordenança municipal reguladora del règim de comunicació

 

Quant costa fer el tràmit?

Quin és el temps de tramitació?

Es considerarà que si en un mes des de l’endemà de la presentació de la comunicació amb la documentació requerida i efectuat el pagament de la taxa corresponent, l’ajuntament no ha manifestat de manera motivada la disconformitat , autoritzada i podrà realitzar-se la instal·lació, sempre que sigui conforme a la normativa aplicable (art. 4 Ordenança municipal d’obres subjectes al règim de comunicació)

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Llicències Urbanístiques


Segueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook