Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Obres en règim de Comunicació Prèvia - Annex I - Tipus C

Comunicació prèvia amb motiu d'obres de reforma sotmeses a aquest règimCom puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)      Sol.licitar cita prèvia

Presencial: Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)      Sol.licitar cita prèvia

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)Detall del tràmit

Aquest tràmit permet comunicar obres d’instal·lació o construcció de tanques en solars urbans, així com per obres de reforma en locals o habitatges amb els límits de superfície i condicions següents:
 
- Reforma de local comercial sense canvi d’activitat amb una superfície inferior a 200 m2 i sense afectacions estructurals.
- Reforma d’un habitatge amb una superfície útil inferior a 150 m2 i sense afectacions estructurals.
 
Quina documentació he de presentar?
-Model d’instància Obres sotmeses a règim de comunicació prèvia Annex I Tipus C, degudament emplenat i signat per la persona interessada.
- Documentació tècnica (memòria, plànols indicatius, fotografies de l’espai on s’ha d’intervenir i pressupost). I, amb indicació de les instal·lacions de l’activitat, quan es tracti de reformes de local. S’haurà de presentar en suport paper, per duplicat, i en suport informàtic en un CD en format PDF.
- Nomenament del contractista o compromís d’aportar-lo abans d’iniciar-se l’obra, quan sa sàpiga qui serà el constructor.
- Carta de pagament d’autoliquidació de l’ICIO)
- Fotocòpia de la carta de pagament de la fiança de l’obra
- Autoliquidació taxa serveis urbanístics
Observacions:
- Quan sigui necessari envair la calçada, caldrà sol·licitar la pertinent llicència d’ocupació de la via pública.
- La carta de pagament de l’ICIO es pot substituir pel model “Autoliquidació impost municipal sobre construccions, instal·lacions i obres”, degudament emplenat.
 
Condicions:
- L’inici de les obres està condicionat a l’aportació, si no s’ha fet junt amb aquesta comunicació, del nomenament del contractista. En aquest cas, cal que s’aportin necessàriament abans de l’inici de les obres, ja que, en cas contrari, aquestes no s’entendran autoritzades.
 
Normativa relacionada
Text Refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010, de 3 d’agost
Reglament de la Llei d’Urbanisme, decret 305/2066 de 18 de juliol
Text refós de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, publicat al D.O.G 06.05.2005
Ordenança municipal reguladora del règim de comunicació


Quant costa fer el tràmit?Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Llicències Urbanístiques


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010 977 010 210
ajuntament@reus.cat