Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Obres en règim de Comunicació Prèvia - Annex I - Tipus C

Comunicació prèvia amb motiu d'obres de reforma sotmeses a aquest règim

qrcodetelemàtic presentialpresencial envelopecorreu postal reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Presencial : Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Josep Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r pis)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Aquest tràmit permet comunicar obres d’instal·lació o construcció de tanques en solars urbans, així com per obres de reforma en locals o habitatges amb els límits de superfície i condicions següents:
 
- Reforma de local comercial sense canvi d’activitat amb una superfície inferior a 200 m2 i sense afectacions estructurals.
- Reforma d’un habitatge amb una superfície útil inferior a 150 m2 i sense afectacions estructurals.
 
Prèviament a la comunicació prèvia de les obres de construcció de la tanca cal haver sol·licitat i obtingut les alineacions (veure tràmits relacionats).
 
Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona física o jurídica que requereixi realitzar obres sotmeses a aquest règim.

Com puc tramitar-ho?
Si ets persona jurídica telemàticament. Si ets persona física pots escollir el canal de presentació.
Si no has fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic pas a pas que trobaràs a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que t’ajudarà.

Si no estàs registrat en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer has de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones
 
Quina documentació he de presentar?
  -Model d’instància Obres sotmeses a règim de comunicació prèvia Annex I Tipus C, degudament emplenat i signat per la persona interessada.
- Documentació tècnica (memòria, plànols indicatius, fotografies de l’espai on s’ha d’intervenir i pressupost). I, amb indicació de les instal·lacions de l’activitat, quan es tracti de reformes de local. S’haurà de presentar en suport informàtic  en format PDF.
- Nomenament del contractista o compromís d’aportar-lo abans d’iniciar-se l’obra, quan sa sàpiga qui serà el constructor. (veuremodel per emplenar)
- Carta de pagament d’autoliquidació de l’ICIO)
- Autoliquidació taxa serveis urbanístics
 
Com es fa el pagament:
Quan es realitza on line el tràmit a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus, el pagament s’efectua durant la tramitació en línia essent necessària una targeta bancària que hauràs de tenir disponible durant la tramitació. El pagament es formalitza abans d’enviar el formulari.
Si no es fa el pagament de la taxa  en el moment d’iniciar l’expedient en el registre general, no es donarà curs a la tramitació quedant automàticament anul•lada la sol•licitud.

 Observacions:
- Quan sigui necessari envair la calçada, caldrà sol·licitar la pertinent llicència d’ocupació de la via pública.
- La carta de pagament de l’ICIO es pot substituir pel model “Autoliquidació impost municipal sobre construccions, instal·lacions i obres”, degudament emplenat.
 
Condicions:
- L’inici de les obres està condicionat a l’aportació, si no s’ha fet junt amb aquesta comunicació, del nomenament del contractista. En aquest cas, cal que s’aportin necessàriament abans de l’inici de les obres, ja que, en cas contrari, aquestes no s’entendran autoritzades.
 
Normativa relacionada
Text Refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010, de 3 d’agost
Reglament de la Llei d’Urbanisme, decret 305/2066 de 18 de juliol
Text refós de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, publicat al D.O.G 06.05.2005
Ordenança municipal reguladora del règim de comunicació

 

 

 

 

Quant costa fer el tràmit?

Quin és el temps de tramitació?

Es considerarà que si en un mes des de l’endemà de la presentació de la comunicació amb la documentació requerida i efectuat el pagament de la taxa corresponent, l’ajuntament no ha manifestat de manera motivada la disconformitat , autoritzada i podrà realitzar-se la instal·lació, sempre que sigui conforme a la normativa aplicable (art. 4 Ordenança municipal d’obres subjectes al règim de comunicació)

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Llicències UrbanístiquesAjuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració