Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Obertura de cala a la via pública amb caràcter urgent

Llicència i ocupació via pública per l'obertura urgent de calesCom puc tramitar-ho?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
            


Detall del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar llicència per obertura de cala (0,5 m³) amb caràcter d’urgència per casos molt específics que es donen habitualment com l’obertura des de la clau de pas fins la façana de la vivenda per trencament de canonada d’abastament.
Es pot concedir en altres casos excepcionals, sempre que les persones interessades s’hagin posat abans en contacte amb el Departament d’Enginyeria.

La persona interessada ha de presentar la sol·licitud del permís per obertura de cala a la via pública al registre d’entrada de l’Ajuntament de Reus, adjuntant-hi la informació requerida i els justificants corresponents al pagament d’ICIO, de la taxa i del dipòsit de la fiança fixada.
Un cop rebuda la sol·licitud, el departament d’Enginyeria i Mobilitat realitza la corresponent inspecció tècnica i es procedeix a la redacció del Decret per actuació a la via pública, o el tràmit que correspongui segons l’informe tècnic.

Quina documentació he de presentar?
Sol·licitud de cala amb caràcter d’urgència, d’acord amb el model normalitzat, acompanyada de:
- Croquis acotat de la superfície a ocupar.
- Plànol emplaçament 1:500.
- Numeració exacta de la finca.

Observacions:
En cap cas s’atorgarà llicència amb caràcter d’urgència per manipulació de xarxes de gas o electricitat a particulars.

Normativa relacionada
- Llei 7/1985 de 2 d’abril  reguladora de les bases de règim local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
- Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, en  l’àmbit que li sigui d’aplicació.
- L’Ordenança municipal sobre l’ús de les vies i espais públics.
Quant costa fer el tràmit?Especificacions tècniques dels documents enviats telemàticament

Els documents enviats telemàticament pels interessats han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Enginyeria


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat