Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Pròrroga llicència tanca o bastida a la via pública

Pròrroga de llicència d'ocupació de la via pública per instal·lació de tanca o bastidaCom puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
            
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Telemàtic amb identitat digital
      Detall del tràmit

Sol·licitud que fa la persona titular de la llicència quan necessita prorrogar el termini d’ocupació de la via pública amb motiu de la instal·lació d’una bastida o d’una tanca per obres.

La pròrroga es concedirà amb les mateixes condicions que la llicència d’instal·lació de la tanca o de la bastida.

Normativa relacionada
- Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- Ordenança municipal sobre l’ús de les vies i els espais públics
- Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de les taxes per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsol de la via pública.Quin és el temps de tramitació?

Aproximadament 15 dies, sempre que tot estigui correcte, segons informe de l’inspector de Mobilitat.

Segons l’ordenança municipal que regula l’ús de la via pública,el termini màxim de resolució i notificació d’aquesta sol·licitud és de 2 mesos i el silenci administratiu és negatiu, per la qual cosa s’ha d’entendre desestimada la petició.Quant costa fer el tràmit?Quina documentació he de presentar?

10 dies abans de la caducitat de la llicència, com a mínim, la persona titular haurà de presentar la sol·licitud de pròrroga, d’acord amb el model normalitzat, indicant, entre altres dades, l’adreça de l’obra, el número d’expedient de la llicència d’ocupació de la via pública i el termini de pròrroga sol·licitat.Especificacions tècniques dels documents enviats telemàticament

Els documents enviats telemàticament pels interessats han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Mobilitat


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat