Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Baixa de llicència de tanca o bastida a la via pública

Baixa llicència d'ocupació de la via pública per instal·lació de tanca o bastida

qrcodetelemàtic presentialpresencial envelopecorreu postal reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Comunicat que realitza la persona titular quan vol donar de baixa la llicència per la instal·lació d’una tanca o d’una bastida que comporti ocupació de la via pública amb motiu d’obres.

Observacions:
 Una vegada acabat l’aprofitament del sòl i comunicat per escrit a l’Ajuntament aquest fet, el departament tècnic farà la comprovació i, si tot és correcte, suposarà la finalització de la liquidació de les taxes per l’ocupació de la via pública.

Normativa relacionada
-Ordenança Fiscal número 18, reguladora de les taxes per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública.
- Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Quina documentació he de presentar?

Sol·licitud de baixa d’acord amb el model ajunt  degudament emplenada i signada per la persona sol·licitant, indicant l’ubicació de la tanca o de la bastida que es vol donar de baixa i el número d’expedient.Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Mobilitat