Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Baixa de llicència de tanca o bastida a la via pública

Baixa llicència d'ocupació de la via pública per instal·lació de tanca o bastidaCom puc tramitar-ho?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      
Telemàtic amb identitat digital
      Detall del tràmit

Comunicat que realitza la persona titular quan vol donar de baixa la llicència per la instal·lació d’una tanca o d’una bastida que comporti ocupació de la via pública amb motiu d’obres.

Observacions:
 Una vegada acabat l’aprofitament del sòl i comunicat per escrit a l’Ajuntament aquest fet, el departament tècnic farà la comprovació i, si tot és correcte, suposarà la finalització de la liquidació de les taxes per l’ocupació de la via pública.

Normativa relacionada
-Ordenança Fiscal número 18, reguladora de les taxes per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública.
- Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.Quina documentació he de presentar?

Sol·licitud de baixa d’acord amb el model ajunt  degudament emplenada i signada per la persona sol·licitant, indicant l’ubicació de la tanca o de la bastida que es vol donar de baixa i el número d’expedient.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Mobilitat


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat