Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

69 tràmits
Nom del Tràmit
Adjudicació directa de béns
Alta IVTM (Impost vehicles de tracció mecànica)
Alta IVTM (Impost vehicles de tracció mecànica)
Alta a la base de dades de persones
Alta o canvi de domicili fiscal
Alta o canvi de domiciliació bancària de Creditors/Proveïdors/Entitats
Alta o canvi de domiciliació bancària de tributs municipals
Alta, baixa o modificació del servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals
Autoliquidació de taxes (modalitat 3)
Autoliquidació de taxes (modalitat 3)
Autoliquidació taxa per les activitats
Autoliquidació taxa per les activitats
Aval de recurs de deutes en executiva
Aval de recurs de deutes en voluntària
Aval fraccionament o ajornament de deutes
Aval per obres
Baixa de l'IVTM i sol·licitud de prorrateig de la quota
Baixa del pagament tributs termini especial
Bonificació de l'IBI per Habitatges de Protecció Oficial
Bonificació de l'IBI per família nombrosa
Bonificació de l'IBI per instal·lació d'un sistema d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica
Bonificació de l'IBI per urbanització, construcció i promoció immobiliària
Bonificació de l'IVTM per vehicle amb motor elèctric
Bonificació de l'IVTM per vehicle històric
Bonificació de l'IVTM per vehicles que consumeixin combustibles GLP, flexifuel, GNL o GNC o amb tecnologia híbrida
Calendari del contribuent 2021
Canvi titular IBIU
Certificat cadastral ( PIC )
Certificat de deutes en relació a una finca
Certificat de deutes personals
Comunicació de transmissió d'immobles
Contribucions especials
Devolució d'un trimestre del Preu Públic de recollida de residus a negocis afectats per la COVID 19
Duplicat avís de pagament
Duplicat de rebut pagat
Exempció / Bonificació de la taxa de prestació de serveis intervenció adm de les activitats
Exempció IBI per bé d'interès cultural
Exempció IBI per centres docents concertats
Exempció de l'IVTM per discapacitat
Exempció de l'IVTM per vehicles d´us agrícola
Fer el pagament dels tributs municipals
Fer el pagament per transferència bancària de la fiança
Fiança (escala segons pressupost d'obra)
Fraccionament o ajornament de deutes en executiva
Fraccionament o ajornament de deutes en voluntària
Impost d'Activitats Econòmiques ( IAE )
Impost sobre Béns Immobles (IBI) de naturalesa rústica i urbana
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana ( IIVTNU )
Impost sobre vehicles de tracció mecànica ( IVTM )
Informe de deutes en relació a una finca
Informe de deutes personals
Justificació de bestreta per subvencions de menjador escolar a les AMPES
Pagament tributs termini especial: Alta
Presentació de factures a través d'eFACT (AOC)
Presentació de factures en PDF
Preu públic recollida residus comercials
Recurs contra un expedient que es troba en via executiva
Recurs contra un expedient que es troba en via voluntària
Recurs reposició contra actes de l'administració tributària
Renúncia a la subvenció per a menjador escolar 2020/2021
Subhasta de béns i vehicles
Subhasta de béns immobles
Subhasta de vehicles
Subvenció per a menjador escolar 2020/2021
Subvenció per a menjador escolar 2020/2021. Per causes sobrevingudes
Subvenció unificada per a persones en situacions socioeconòmiques desfavorides: ibi + gual 2020
Subvenció unificada pobresa energètica + aigua i escombraries 2020
Taxa de gual
Taxa escombraries
Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat