Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Alta IVTM (Impost vehicles de tracció mecànica)

Autoliquidació impost sobre vehicles de tracció mecànicaCom puc tramitar-ho?

Telemàtic amb identitat digital
      
Presencial: SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)
            Detall del tràmit

Aquest tràmit serveix per donar-se d’alta a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, i alhora fer-ne el pagament.

L’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) grava la titularitat dels vehicles de tracció mecànica, de qualsevol classe i categoria, que siguin aptes per circular per les vies públiques.
 
No estan subjectes, a l’impost:
- Els vehicles que , havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, puguin ser autoritzats per a circular, de forma excepcional, en exhibicions, certàmens o carreres limitades a vehicles d’aquesta naturalesa.
- Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica que no superin els 750 Kg de càrrega útil.
 
El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat en el cas de primera adquisició del vehicle. En aquest cas, el període impositiu comença el dia en què se’n produeix l’adquisició.
 
Quan el període impositiu que correspon liquidar és inferior a l’any natural, les quotes es prorrategen per trimestres, d’acord amb el següent procediment:
- En les altes per primera adquisició del vehicle, la quota es calcula proporcionalment al número de trimestres naturals que resten per finalitzar l’any, incloent-hi el de la data d’adquisició.
- En el cas d’alta d’un vehicle que estava donat de baixa temporal, la quota es calcula com si es tractés d’una alta per primera adquisició (per exemple, un vehicle matriculat el 15 d’abril ha de pagar tres trimestres).
 
El quadre de tarifes aplicable ve determinat per la classe de vehicle, i es pot trobar a l’article 5.2 de l’Ordenança fiscal número 4, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  
Normativa relacionada
Ordenança fiscal número 4, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Condicions
L’autoliquidació l’ha de fer la persona que figuri com a titular del vehicle en el permís de circulació, i l’ha de pagar a l’ajuntament del municipi que consti com a domicili també en el permís de circulació.Quin és el temps de tramitació?

Les autoliquidacions es fan al moment.Quant costa fer el tràmit?Quina documentació he de presentar?

- Permís de circulació del vehicle.
- Fitxa tècnica del vehicle.
- DNI/NIE de la persona titular.Especificacions tècniques dels documents enviats telemàticament

Els documents enviats telemàticament pels interessats han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Departament responsable

  • Rendes i exaccions


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat