Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Bonificació de l'ICIO per instal·lació d'un sistema d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica

Sol·licitud de bonificació de la quota de l'ICO

qrcodetelemàtic presentialpresencial envelopecorreu postal reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota de l’Impost, les construccions, instal•lacions o obres dels edificis destinats a habitatges, que incorporin voluntàriament sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per autoconsum, per no ser obligatoris segons la normativa vigent.
Per a poder gaudir d’aquesta bonificació cal que es doni una de les dues condicions següents:
a) Energia solar tèrmica: aquesta instal•lació haurà de donar servei, com a mínim, al 30 per cent de la demanda d’aigua calenta sanitària de l’edifici.
b) Energia solar fotovoltaica: aquesta instal•lació haurà de suposar, com a mínim, del 30 per cent de la potència contractada.

Per a gaudir d’aquesta bonificació, que és de caràcter pregat, l’interessat caldrà que presenti sol•licitud per escrit prèviament al meritament de l’Impost,  acompanyant un projecte tècnic en el que es detallin les condicions i paràmetres anteriors, i acreditant que els equips que s’instal•lin disposin de la corresponent homologació de l’administració competent.

Atenent que l’ICIO és un impost que es fa per autoliquidació s’ha de liquidar en el moment del seu meritament. En cas que no es realitzi en aquest moment es liquidarà d’ofici amb interessos de demora.

Si es realitza l’ingrés amb autoliquidació és convenient que en el moment en que es sol•licita la bonificació es presenti un número de compte. D’aquesta manera en el moment que s’aprovi la bonificació es podrà fer la devolució sense necessitat de requerir el número de compte.

L’impost s’acredita en el moment d’iniciar-se la construcció, instal•lació o obra, encara que no s’hagi obtingut la corresponent llicència, en els casos que sigui preceptiva, o no s’hagi presentat la declaració responsable o comunicació prèvia. Als efectes d’aquest impost, s’entendran iniciades les construccions, instal•lacions i obres, llevat prova en contrari:
a) Pel transcurs d’un mes des de la data de la concessió de la llicència, en els casos que sigui preceptiva.
b) Pel transcurs d’un mes des de la presentació a l’Ajuntament de la declaració responsable o comunicació prèvia
 

Normativa relacionada

Veure ordenança fiscal num 5

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Rendes i exaccions