Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Alta, baixa o modificació del servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals

Per sol·licitar la incorporació, modificació o baixa en el servei de recollida de residus comercialsCom puc tramitar-ho?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)
      
Telemàtic amb identitat digital
      Detall del tràmit

Mitjançant aquest tràmit es comunica a l’Ajuntament qualsevol canvi (alta, baixa o modificació) en el padró cobratori pel servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals.
Les persones titulars d’activitats generadores de residus comercials i industrials de característiques assimilables als municipals estan obligades al pagament del preu públic pel servei de recollida dels esmentats residus.
 
La persona titular de l’activitat, o qui en sigui representant, comunica a l’Ajuntament l’inici o la finalització de l’activitat, així com qualsevol altra modificació (ampliació del local, canvi d’activitat...) en el moment en què es produeixi.
 
- Per a la declaració d’alta: cal tenir en compte que la data d’inici de l’obligació de pagament serà la d’inici de l’activitat, fet que s’acreditarà, llevat prova en contrari, per la data més antiga de les que constin com d’alta censal a l’AEAT, llicència municipal d’activitat o diligència de comprovació dels serveis municipals.
 
- Per a les declaracions de baixa: el cessament de l’activitat determinarà la no obligació del pagament del preu públic. Aquest cessament de l’activitat s’ha de comunicar als serveis municipals, els quals, prèvia comprovació, procediran a l’actualització del cens.
 
En cessar l’exercici de l’activitat, s’extingeix l’obligació de pagament del preu públic. En aquest cas, els imports a pagar seran prorratejats per semestres, o sigui que les baixes produïdes durant el primer semestre de l’any comportaran el pagament del 50% de les tarifes.
En cas que hagi satisfet la liquidació de l’any en curs, caldrà sol•licitar la devolució mitjançant instància, tot indicant les dades d’un compte corrent o llibreta d’estalvis.
 
Si la persona obligada al pagament ja paga per qualsevol tarifa el preu públic i canvia d’activitat en el mateix local o establiment, pagarà per la tarifa del nou epígraf tot l’any en curs, si el canvi el fa durant el primer semestre; o bé, a partir de l’any següent, si el canvi s’ha produït durant el segon semestre.

Normativa relacionada
Ordenança fiscal núm. 22 reguladora del preu públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals.
 Quant costa fer el tràmit?Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Rendes i exaccions


Tràmits vinculatsAccedeix a carpeta

Si vols accedir al teu espai personal per qualsevol consulta o gestió, accedeix a carpeta en funció del teu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat