Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

LLicència ambiental annex II, segons LLei 20/2009

Sol·licitar llicència ambiental per exercir una activitats inclosa en l'annex II de la LLei 20/2009Com puc tramitar-ho?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)
            


Detall del tràmit

Per poder obtenir la llicència ambiental de l’activitat o activitats incloses a l’annex II de la LLei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 
Descripció del tràmit:
La sol·licitud de llicència ambiental se sotmet als tràmits següents (art.37)
a) Verificació formal de la documentació presentada.
b) Anàlisis de la suficiència i la idoneïtat del projecte bàsic amb estudi ambiental
c) Informació pública i veïnal
d) Informes preceptius
e) Proposta de resolució
f) Tràmit d’audiència
g) Resolució
h) Notificació i comunicació
 
Quina documentació he de presentar?
Sol·licitud de llicència ambiental
-          Informe urbanístic que acrediti la compatibilitat de l’activitat amb el planejament urbanístic (potestatiu).
-          Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent i visat pel col•legi professional corresponent, o projecte tècnic signat pel tècnic/a competent sense visar acompanyat de la declaració jurada. S’haurà de presentar per triplicat l’exemplar en suport paper i en suport informàtic en format PDF. Els plànols hauran de ser com a màxim de mida A3 i escala 1:200.
-          Designació del personal tècnic responsable d’executar el projecte.
-          Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat, d’acord amb la legislació.
-          Qualsevol altre documentació que es determini per reglament o que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l’activitat.
-          Pla de dejeccions ramaderes, en el cas d’activitats de l’apartat 11.- activitats agroindustrials i ramaderes, de l’annex II de la Llei 20/2009.
 

 Quant costa fer el tràmit?Especificacions tècniques dels documents enviats telemàticament

Els documents enviats telemàticament pels interessats han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Activitats


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat