Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Llicència ambiental annex II, segons LLei 20/2009

Sol·licitar llicència ambiental per exercir una activitats inclosa en l'annex II de la LLei 20/2009

informatiuinformatiu
Per poder obtenir la llicència ambiental de l’activitat o activitats incloses a l’annex II de la LLei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 
Descripció del tràmit:
La sol·licitud de llicència ambiental se sotmet als tràmits següents (art.37)
a) Verificació formal de la documentació presentada.
b) Anàlisis de la suficiència i la idoneïtat del projecte bàsic amb estudi ambiental
c) Informació pública i veïnal
d) Informes preceptius
e) Proposta de resolució
f) Tràmit d’audiència
g) Resolució
h) Notificació i comunicació

Temporalment, t’hauràs de posar en contacte amb la nostra Oficina Tècnica Empresarial a [email protected] per a demanar la liquidació de les taxes.

Un cop disposis de tota la documentació necessària, l’hauràs de presentar amb la nostra sol•licitud general

 
Quina documentació he de presentar?
Sol·licitud de llicència ambiental
-          Informe urbanístic que acrediti la compatibilitat de l’activitat amb el planejament urbanístic (potestatiu).
-          Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent i visat pel col•legi professional corresponent, o projecte tècnic signat pel tècnic/a competent sense visar acompanyat de la declaració jurada. S’haurà de presentar per triplicat l’exemplar en suport paper i en suport informàtic en format PDF. Els plànols hauran de ser com a màxim de mida A3 i escala 1:200.
-          Designació del personal tècnic responsable d’executar el projecte.
-          Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat, d’acord amb la legislació.
-          Qualsevol altre documentació que es determini per reglament o que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l’activitat.
-          Pla de dejeccions ramaderes, en el cas d’activitats de l’apartat 11.- activitats agroindustrials i ramaderes, de l’annex II de la Llei 20/2009.
 
 
 
 

 

 

Quant costa fer el tràmit?

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • ActivitatsAjuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració