Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


Exempció / Bonificació de la taxa de prestació de serveis intervenció adm de les activitats

Exempció / Bonificació de la taxa de prestació de serveis intervenció adm de les activitats

informatiuinformatiu

Aquests beneficis fiscals són de caràcter pregat, havent l’interessat de sol·licitar-los per escrit, en el moment de presentar, la sol·licitud de l’autorització, del permís o de la llicència, o bé la comunicació prèvia, davant l’Ajuntament, havent d’acreditar el compliment dels requisits exigibles per a l’aplicació de l’exempció o bonificació que es demana.  
Gaudiran d’exempció del pagament d’aquesta taxa, sense perjudici de l’obligació de tramitar la corresponent sol·licitud d’autorització, de llicència, o comunicació:

1.- Els trasllats determinats per expropiació, enderrocament forçós, declaració de ruïna, enfonsament, incendi o desnonament, no originat per manca de pagament de lloguers, i els que es verifiquin en compliment d’ordre
 i disposicions oficials.

2.- Els canvis de titularitat, cessió o traspàs de negoci, sempre que no impliquin canvi d’activitat i no s’interrompi l’exercici de l’activitat, la qual cosa s’acreditarà mitjançant les corresponents declaracions d’alta i baixa simultànies en l’impost sobre activitats econòmiques o, en el seu cas, declaració d’alta i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036). En aquest cas, s’entendrà per alta i baixa simultània quan l’interval de temps entre la declaració d’alta i baixa abans esmentada no sigui superior als 3 mesos.

3.- Els canvis de titularitat, cessió o traspàs d’activitats, o usos de naturalesa no econòmica.

Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota, els trasllats d’activitats autoritzades per motiu d’arranjament, reforma i millora de les seves instal·lacions o locals, sempre que el període del trasllat no superi un any.

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Departament responsable

  • Rendes i exaccions


Segueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook