Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Autoliquidació taxa per les activitats

Model carta de pagament per l'autoliquidació de la taxa de serveis administratius d'activitats

informatiuinformatiu

Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis tècnics i administratius necessaris per a la tramitació dels diferents règims d’intervenció administrativa municipal de les activitats.

Meritament de la taxa

L’obligació de contribuir neix en el moment de formular-ne la sol·licitud d’autorització o de llicència ambiental, de llicència sectorial de competència municipal, d’efectuar una comunicació o qualsevol altre procediment dels definits   en l’apartat 1 de l’article 2n. de l’ordenança fiscal núm. 8. Les actuacions administratives que s’hagin de realitzar amb motiu de la sol·licitud o comunicació presentades no es realitzaran si no s’acredita haver efectuat el pagament de les corresponents taxes.

L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no s’ha de veure afectada ni per la denegació de l’autorització o llicència sol·licitada, ni per la concessió d’aquesta, condicionada a la modificació de les condicions de l’establiment, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant una vegada atorgada la llicència ni tampoc per la declaració de caducitat de l’expedient.

Exempcions i bonificacions:

L’article 7è de l’ordenança, estableix la possibilitat de gaudir de bonificacions i exempcions de la taxa. Aquestes beneficis fiscals són de caràcter pregat, havent l’interessat de sol·licitar-los per escrit, en el moment de presentar, la sol·licitud de l’autorització o de la llicència, o bé la comunicació prèvia, davant l’Ajuntament, havent d’acreditar el compliment dels requisits exigibles per l’aplicació de l’exempció o bonificació que es demana.

Normativa de gestió:
Per imports del deute tributari superiors a 300€, el subjecte passiu podrà optar per autoliquidar tot el tribut, o bé al sistema de pagament de la taxa especificada en l’art. 8.5) de l’Ordenançá fiscal.

Normativa relacionada:

- Ordenança fiscal municipal núm. 8, reguladora de les taxes per la prestació de serveis d’intervenció administrativa de les activitats.

 

 

Quant costa fer el tràmit?

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Rendes i exaccionsAjuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració