Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Llicència municipal d'espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari

Sol·licitar autortizació per la realització amb caràcter extraordinariCom puc tramitar-ho?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)
            


Detall del tràmit

Per realitzar espectacles públics i activitats recreatives que es duen a terme esporádicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització per a una activitat diferent de la que es pretén fer, o en espais oberts al públic o altres locals que, tot i no tenir la condició d’establiments oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigibles per a dur-hi a terme els espectacles o les activitats.

Quina documentació he de presentar?
• Memòria tècnica descriptiva (veure formulari). S’haurà de presentar  en suport informàtic, format PDF.

 Els plànols hauran de ser a escala 1:100 i 1:200, indicant: 
 

 • Justificació dels vectors ambientals ( soroll i vibracions, olors, escalfament, residus, aigües residuals, contaminació lumínica, malbaratament energètic, etc)
 • Prevenció i seguretat en cas d’incendis
 • Ventilació, accessibilitat, salut en els llocs de treball etc.
 • Anàlisi de la mobilitat provocada (art. 111.1.b) Decret 112/2010).
 • Disposició d’un pla d’autoprotecció (supòsits art. 46 Decret 112/2010)
 • Disposició dels serveis d’higiene i salubritat (art. 47 Decret 112/2010) i dels dispositius d’assistència sanitària (art. 48 Decret 112/2010)
 • Valoració de l’impacte acústic (art. 33 Decret 112/2010) i, si s’escau, adopció de mesures per prevenir-lo i  minimitzar-lo
 • Compliment dels requisits constructius i de prevenció d’incendis en el cas d’establiments tancats (arts. 36 i 37 Decret 112/2010)
 • Disposició de memòria de seguretat (art. 42 Decret 112/2010)
 • Disposició de personal de vigilància i de personal de control d’accés
 • En cas que no s’aboqui a xarxa de clavegueram municipal, caldrà aportar còpies de les empreses gestores de les empreses gestores de les aigües residuals.
 • Plànols ( emplaçament, planta, secció, etc) de la distribució i instal•lacions.

• Declaració responsable de disposar de la pòlissa d’assegurances que dóna cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l’organització i realització de l’espectacle o activitat recreativa (de conformitat amb les quanties detallades als arts. 80 i 81 del Decret 112/2010, de 31 d’agost). El document de pòlissa i el rebut acreditatiu del seu pagament haurà de ser exhibit a l’Ajuntament amb caràcter previ a l’inici de l’espectacle públic o activitat recreativa
• Document que acrediti la disponibilitat de l’establiment o de l’espai on es porta a terme l’espectacle o activitat recreativa (titularitat del local, contracte d’arrendament, contracte de cessió d’ús, etc.), només en els casos en que l’espectacle públic o activitat recreativa es realitzi en espais privats, que no requereixen autorització municipal d’ús.

• Contracte de tractament de residus amb una empresa especialitzada, si s’escau.
 

Quin és el temps de la tramitació?
Termini de presentació de la sol•licitud: mínim dos mesos abans de la data prevista per a la realització de l’espectacle públic o activitat recreativa

Normativa relacionada
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
- Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives

 

Nota destacada referents a la presentació de sol•licituds:
Per a la presentació de sol•licituds de manera presencial cal que demani cita prèviQuant costa fer el tràmit?Especificacions tècniques dels documents enviats telemàticament

Els documents enviats telemàticament pels interessats han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

 • Activitats


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat