Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Preu públic recollida residus comercials

Informació sobre el preu públic pel servei de recollida de residus comercials i industrialsDetall del tràmit

Constitueix l’objecte del preu públic la prestació del servei de recollida i transport fins als centres de tractament per part dels serveis municipals, així com la seva eliminació, dels residus generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hostaleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, i dels residus originats a la indústria, que tenen la consideració d’assimilables als municipals.

Són obligades al pagament del preu públic les persones titulars de les activitats generadores dels residus, ja siguin físiques o jurídiques, tant públiques com privades, sempre que no hagin acreditat la gestió de la recollida per un gestor autoritzat i homologat per l’Ajuntament, i que resultin beneficiades per la prestació del servei municipal.
 
Totes les persones titulars d’activitats generadores de residus comercials i industrials assimilables als municipals estan obligades a fer una declaració de producció de residus en iniciar l’activitat.
 
L’obligació de pagar els preus públics neix amb l’inici de la prestació del servei o la realització de l’activitat. Els imports resultants de l’aplicació de les tarifes es liquidaran mitjançant:
- Padró anual comprensiu de tots els obligats al pagament, per locals o establiments en els que es vénen realitzant activitats, amb anterioritat a l’1 de gener de l’any en curs.
- Liquidació individual, als obligats al pagament que iniciïn una activitat. En aquests cas, les tarifes de l’article 5è es prorratejaran per semestres, i es reduiran a la meitat quan l’alta es produeixi durant el segon semestre.
   
Normativa relacionada
Ordenança fiscal núm. 22 reguladora del preu públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals.


Especificacions tècniques dels documents enviats telemàticament

Els documents enviats telemàticament pels interessats han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Departament responsable

  • Rendes i exaccions


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat