Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Bonificació de l'IBI per Habitatges de Protecció Oficial

Sol·licitud de bonificació de la quota de l'IBI per habitatges de protecció oficial ( HPO )Com puc tramitar-ho?

Presencial: SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)
      
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)


Detall del tràmit

Sol·licitud d’una bonificació en la quota de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana de la qual en poden gaudir els habitatges de protecció oficial i els que hi estiguin equiparats per la Generalitat.

Els habitatges de protecció oficial i equiparats per la Generalitat de Catalunya gaudiran d’una bonificació en el rebut de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, pels percentatges i períodes impositius següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva.
 
·          Període impositiu 1er a 6è any: 50%
·          Període impositiu 7è al 8è any: 30%
 
Aquesta bonificació cal sol·licitar-la expressament i l’ha de formular la persona interessada en qualsevol moment anterior a l’inici del setè període impositiu de duració de la mateixa, i sortirà efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent a aquell en que se sol·liciti.
 
Quina documentació he de presentar?
Acreditació del règim de l’habitatge (cèdula de qualificació definitiva d’habitatge protegit).
 
A tenir en compte:
Aquesta bonificació es mantindrà sempre i quan no es demani la desqualificació de protecció oficial de l’habitatge a la Generalitat de Catalunya.
 
Normativa relacionada
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals.
- Ordenança Fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana.Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Rendes i exaccions


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat