Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Bonificació de l'IBI per Habitatges de Protecció Oficial

Sol·licitud de bonificació de la quota de l'IBI per habitatges de protecció oficial ( HPO )Com puc tramitar-ho?

Presencial: SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)
      
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Telemàtic amb identitat digital
      Detall del tràmit

Sol·licitud d’una bonificació en la quota de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana de la qual en poden gaudir els habitatges de protecció oficial i els que hi estiguin equiparats per la Generalitat.

Els habitatges de protecció oficial i equiparats per la Generalitat de Catalunya gaudiran d’una bonificació en el rebut de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, pels percentatges i períodes impositius següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva.
 
·          Període impositiu 1er a 6è any: 50%
·          Període impositiu 7è al 8è any: 30%
 
Aquesta bonificació cal sol·licitar-la expressament i l’ha de formular la persona interessada en qualsevol moment anterior a l’inici del setè període impositiu de duració de la mateixa, i sortirà efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent a aquell en que se sol·liciti.
 
Quina documentació he de presentar?
Acreditació del règim de l’habitatge (cèdula de qualificació definitiva d’habitatge protegit).
 
A tenir en compte:
Aquesta bonificació es mantindrà sempre i quan no es demani la desqualificació de protecció oficial de l’habitatge a la Generalitat de Catalunya.
 
Normativa relacionada
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals.
- Ordenança Fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana.

 Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Rendes i exaccions


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat