Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Exempció IBI per bé d'interès cultural

Sol·licitar l'exempció del pagament de l'impost de béns immobles declarats bé d'interès culturalCom puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      
Presencial: SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)
      
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Telemàtic amb identitat digital
      Detall del tràmit

Sol·licitar l’exempció de l’IBI d’aquells immobles declarats expressa i individualment monument o jardí històric d’interès cultural, conforme a la normativa vigent en el moment del meritament de l’impost.

Per a gaudir de l’exempció dels béns declarats monument històric d’interès cultural cal que el subjecte passiu la sol·liciti abans que la liquidació adquireixi fermesa. En cas contrari, els efectes del seu reconeixement ho seran a partir del meritament següent de l’impost (al padró de l’any vinent).
En la sol·licitud s’haurà d’acreditar el compliment dels requisits exigibles per a l’aplicació de l’exempció.
 
Quina documentació he de presentar?
·          Declaració expressa, i de forma individualitzada, de bé cultural d’interès nacional atorgat per la Generalitat de Catalunya en virtut d’allò que s’estableix a la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
·          O bé, declaració expressa, i de forma individualitzada, de monument o jardí històric d’interès cultural en la forma establerta per l’article 9 de la Llei 16/1985 de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol.
 
En la documentació que es presenta ha de figurar la descripció de forma clara i precisa del bé o dels béns afectats per la declaració. de manera que el seu àmbit o perímetre restin plenament identificats.
  
Normativa relacionada
Art. 62.2 a) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Art. 5è 1h) de l’ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

 Quant costa fer el tràmit?

  • -gratuït  


Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Rendes i exaccions


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat