Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Baixa de l'IVTM i sol·licitud de prorrateig de la quota

Sol·licitud de baixa i prorrateig de quotes de l'impost sobre vehicles de tracció mecànicaCom puc tramitar-ho?

Presencial (amb cita prèvia): Servei d'Atenció i Informació al Contribuent -SAIC- (Cr. Sant Llorenç, 25 - 43201 Reus)

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Presencial (amb cita prèvia) : Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:

Li recordem que qualsevol tràmit presencial en les oficines municipals és necessari prèviament sol·licitar cita prèvia.Detall del tràmit

Aquest tràmit permet donar de baixa de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), com a conseqüència d’haver efectuat prèviament la baixa, transferència o el canvi de domicili a un altre municipi el seu vehicle davant la Prefectura Provincial de Trànsit.

Una vegada actualitzades les dades a Trànsit i amb la documentació acreditativa del tràmit realitzat, la persona contribuent pot comunicar a l’Ajuntament els canvis realitzats a efectes de donar-se de baixa de l’IVTM, i sol·licitar la devolució total o parcial del import satisfet per l’esmentat concepte:

- En cas de baixa definitiva del vehicle, o temporal per robatori, la quota es prorratejarà per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi el cessament.
- En cas de transferència del vehicle, els efectes seran per l’exercici següent al de la data en què s’ha transferit el vehicle.
 
En el cas de liquidacions pendents d’ingressar, el tràmit a seguir consistirà en donar de baixa la liquidació i lliurar-ne una de nova per l’import que correspongui, sempre que la data de la baixa del vehicle sigui anterior a la d’aprovació de la liquidació. En cas contrari, caldrà ingressar la liquidació i procedir a la devolució parcial de la quota ingressada, com a devolució d’ingressos.
 
Les devolucions es realitzen per transferència bancària.
 
Normativa relacionada
Ordenança fiscal número 4, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  

 Quant costa fer el tràmit?Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Rendes i exaccions


Tràmits vinculatsAjuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010 977 010 210
ajuntament@reus.cat