Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Baixa de l'IVTM i sol·licitud de prorrateig de la quota

Sol·licitud de baixa i prorrateig de quotes de l'impost sobre vehicles de tracció mecànicaCom puc tramitar-ho?

Presencial: SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)
      
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      
Telemàtic amb identitat digital
      Detall del tràmit

Aquest tràmit permet donar de baixa de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), com a conseqüència d’haver efectuat prèviament la baixa, transferència o el canvi de domicili a un altre municipi el seu vehicle davant la Prefectura Provincial de Trànsit.

Una vegada actualitzades les dades a Trànsit i amb la documentació acreditativa del tràmit realitzat, la persona contribuent pot comunicar a l’Ajuntament els canvis realitzats a efectes de donar-se de baixa de l’IVTM, i sol·licitar la devolució total o parcial del import satisfet per l’esmentat concepte:

- En cas de baixa definitiva del vehicle, o temporal per robatori, la quota es prorratejarà per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi el cessament.
- En cas de transferència del vehicle, els efectes seran per l’exercici següent al de la data en què s’ha transferit el vehicle.
 
En el cas de liquidacions pendents d’ingressar, el tràmit a seguir consistirà en donar de baixa la liquidació i lliurar-ne una de nova per l’import que correspongui, sempre que la data de la baixa del vehicle sigui anterior a la d’aprovació de la liquidació. En cas contrari, caldrà ingressar la liquidació i procedir a la devolució parcial de la quota ingressada, com a devolució d’ingressos.
 
Les devolucions es realitzen per transferència bancària.
 
Normativa relacionada
Ordenança fiscal número 4, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  

 

 Quant costa fer el tràmit?Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Rendes i exaccions


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat