Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Contribucions especials

Contribucions especials per obres públiques o per l'establiment o ampliació de serveis municipalsDetall del tràmit

 Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte que se’n recapta es destina íntegrament a sufragar les despeses de l’obra o de l’establiment o ampliació del servei pels quals hagin estat establertes i exigides.

El fet imposable de les contribucions especials està constituït per l’obtenció per part del subjecte passiu d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns, com a conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment, o ampliació, de serveis públics de caràcter municipal.
 
La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 90 per 100 del cost que l’Ajuntament suporti per la realització de les obres, o per l’establiment o ampliació dels serveis.
 
Ampliació dels terminis per pagar les contribucions especials:
Per alleugerir l’esforç econòmic que han de fer les persones propietàries que es beneficien per una obra o una millora viària, s’amplien els 2 terminis fins a un màxim de 4.
 
Normativa relacionada
Ordenança fiscal núm. 7, Ordenança general reguladora de les contribucions especials.Departament responsable

  • Rendes i exaccions


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat