Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Contribucions especials

Contribucions especials per obres públiques o per l'establiment o ampliació de serveis municipalsDetall del tràmit

 Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte que se’n recapta es destina íntegrament a sufragar les despeses de l’obra o de l’establiment o ampliació del servei pels quals hagin estat establertes i exigides.

El fet imposable de les contribucions especials està constituït per l’obtenció per part del subjecte passiu d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns, com a conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment, o ampliació, de serveis públics de caràcter municipal.
 
La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 90 per 100 del cost que l’Ajuntament suporti per la realització de les obres, o per l’establiment o ampliació dels serveis.
 
Ampliació dels terminis per pagar les contribucions especials:
Per alleugerir l’esforç econòmic que han de fer les persones propietàries que es beneficien per una obra o una millora viària, s’amplien els 2 terminis fins a un màxim de 4.
 
Normativa relacionada
Ordenança fiscal núm. 7, Ordenança general reguladora de les contribucions especials.Especificacions tècniques dels documents enviats telemàticament

Els documents enviats telemàticament pels interessats han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Departament responsable

  • Rendes i exaccions


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat