Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Comunicació de transmissió d'immobles

Comunicació de transmissió d immobles urbans en virtut de la modificació de la LLei HipotecàriaCom puc tramitar-ho?

Telemàtic amb identitat digital
      Detall del tràmit

Tràmit que permet presentar una comunicació de transmissió d’immobles urbans a l’Ajuntament, en virtut de la modificació de la Llei Hipotecària, pel que es regula que amb efectes 1.1.2013 el Registre de la propietat no practicarà la inscripció de cap document que comporti obligacions tributàries per l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, sense que s’hagi presentat la corresponent autoliquidació, declaració o comunicació previst en l’art. 110.6) del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.

Normativa relacionada
Art.110.6 b) del RDL 2/2004, de 5 de març, Llei reguladora de les Hisendes LocalsQuin és el temps de tramitació?

Immediat
 Quina documentació he de presentar?

Còpia de la documentació integra relativa a la transmissió efectuada (escriptura de compravenda o document judicial) i qualsevol altre document que es consideri d’interès.Departament responsable

  • Rendes i exaccions


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat