Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Comunicació de transmissió d'immobles

Comunicació de transmissió d immobles urbans en virtut de la modificació de la LLei Hipotecària

qrcodetelemàtic presentialpresencial

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Tràmit que permet presentar una comunicació de transmissió d’immobles urbans a l’Ajuntament, en virtut de la modificació de la Llei Hipotecària, pel que es regula que amb efectes 1.1.2013 el Registre de la propietat no practicarà la inscripció de cap document que comporti obligacions tributàries per l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, sense que s’hagi presentat la corresponent autoliquidació, declaració o comunicació previst en l’art. 110.6) del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.

Normativa relacionada

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals.
- Ordenança Fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana.

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quin és el temps de tramitació?

Immediat
 

Quina documentació he de presentar?

Còpia de la documentació integra relativa a la transmissió efectuada (escriptura de compravenda o document judicial) i qualsevol altre document que es consideri d’interès.Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Rendes i exaccions