Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Instal·lació provisional de pals per retirada de serveis o estesa enllumenat públic

Llicència per instal·lar pals per retirada provisional de serveis i/o estesa de fil d'enllumenat públicCom puc tramitar-ho?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      


Detall del tràmit

Per a realitzar aquest tràmit, s’ha de presentar la sol·licitud degudament emplenada, adjuntant la informació que es demana i els pagaments corresponents. 

Un vegada realitzada la corresponent visita tècnica, es redactarà el Decret atorgant autorització amb les condicions pertinents, i establint fiança, si s’escau. O, en cas de denegació de la llicència, es resoldrà mitjançant Decret de denegació.

En la llicència s’establirà, segons l’obra, la durada del termini per la retirada dels pals. En cas que sigui necessària una pròrroga, es comunicarà per escrit al departament d’Enginyeria-Serveis, especificant els motius pels quals se sol·licita. Una vegada realitzada la corresponent inspecció, es comunicarà l’aprovació o denegació de la pròrroga, mitjançat decret, amb les condicions establertes pel tècnic/a corresponent.

El requisit previ a la instal·lació dels pals és la comunicació al Departament de Mobilitat, per tal d’obtenir el permís d’ocupació de via pública.

Quina documentació he de presentar?
Plànol d’emplaçament 1:500.
Estudi de Seguretat i Salut.
Pressupost.

Normativa relacionada
- Llei 7/1985 de 2 d’abril  reguladora de les bases de règim local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llicència Municipal i Regim Local.
- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
- Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, en l’àmbit que li sigui d’aplicació.
- Ordenança Municipal sobre l’ús de les vies i espais públics.
Quant costa fer el tràmit?Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Enginyeria


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat