Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


Instal·lació provisional de pals per retirada de serveis o estesa enllumenat públic

Llicència per instal·lar pals per retirada provisional de serveis i/o estesa de fil d'enllumenat públic

informatiuinformatiu

Presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Per a realitzar aquest tràmit, s’ha de presentar la sol·licitud degudament emplenada, adjuntant la informació que es demana i els pagaments corresponents. 

Un vegada realitzada la corresponent visita tècnica, es redactarà el Decret atorgant autorització amb les condicions pertinents, i establint fiança, si s’escau. O, en cas de denegació de la llicència, es resoldrà mitjançant Decret de denegació.

En la llicència s’establirà, segons l’obra, la durada del termini per la retirada dels pals. En cas que sigui necessària una pròrroga, es comunicarà per escrit al departament d’Enginyeria-Serveis, especificant els motius pels quals se sol·licita. Una vegada realitzada la corresponent inspecció, es comunicarà l’aprovació o denegació de la pròrroga, mitjançat decret, amb les condicions establertes pel tècnic/a corresponent.

El requisit previ a la instal·lació dels pals és la comunicació al Departament de Mobilitat, per tal d’obtenir el permís d’ocupació de via pública.

Quina documentació he de presentar?
Plànol d’emplaçament 1:500.
Estudi de Seguretat i Salut.
Pressupost.

Normativa relacionada
- Llei 7/1985 de 2 d’abril  reguladora de les bases de règim local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llicència Municipal i Regim Local.
- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
- Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, en l’àmbit que li sigui d’aplicació.
- Ordenança Municipal sobre l’ús de les vies i espais públics.

 

Quant costa fer el tràmit?

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Enginyeria


Segueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook