Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


Llicència per obra nova i/o ampliació

Llicència per realitzar una obra nova o instal·lació, o bé per ampliar una edificació o instal·lació

informatiuinformatiu

Presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)

Correu postal

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Estan subjectes a llicència urbanística prèvia en els termes establerts pel Text refós de la Llei d’urbanisme, decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i per la revisió del Pla General d’Ordenació, les obres de construcció i d’edificació de nova planta i les d’ampliació i reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
 
Quina documentació he de presentar?
Al model de sol·licitud hi trobareu detallada tota la documentació que cal presentar per demanar la llicència.
 
A tenir en compte:
- Si s’ha d’instal·lar una grua, cal demanar la corresponent llicència per instal·lació de grua dins l’obra.
- Si es necessita ocupar la via pública, també caldrà demanar la llicència corresponent.
 
Normativa relacionada
- Articles 187 i següents del Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2010, de 3 d’agost) i Reglament de la Llei d’urbanisme (decret 305/2006, de 18 de juliol).
- Articles 71 i següents del decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS).
- Text refós de la Revisió del Pla General d’Ordenació de Reus, publicat al DOG en data 06.05.2005.
- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge i decret 55/2009, de 7 d’abril i demés disposicions concordants.

 

Quant costa fer el tràmit?

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Llicències Urbanístiques


Segueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook