Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Llicència per obra nova i/o ampliació

Llicència per realitzar una obra nova o instal·lació, o bé per ampliar una edificació o instal·lacióCom puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)
      


Detall del tràmit

Estan subjectes a llicència urbanística prèvia en els termes establerts pel Text refós de la Llei d’urbanisme, decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i per la revisió del Pla General d’Ordenació, les obres de construcció i d’edificació de nova planta i les d’ampliació i reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
 
Quina documentació he de presentar?
Al model de sol·licitud hi trobareu detallada tota la documentació que cal presentar per demanar la llicència.
 
A tenir en compte:
- Si s’ha d’instal·lar una grua, cal demanar la corresponent llicència per instal·lació de grua dins l’obra.
- Si es necessita ocupar la via pública, també caldrà demanar la llicència corresponent.
 
Normativa relacionada
- Articles 187 i següents del Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2010, de 3 d’agost) i Reglament de la Llei d’urbanisme (decret 305/2006, de 18 de juliol).
- Articles 71 i següents del decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS).
- Text refós de la Revisió del Pla General d’Ordenació de Reus, publicat al DOG en data 06.05.2005.
- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge i decret 55/2009, de 7 d’abril i demés disposicions concordants.

 Quant costa fer el tràmit?Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Llicències Urbanístiques


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat