Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Arrelament social

Arrelament social per a persones estrangeres per poder obtenir l'autorització de residència temporalCom puc tramitar-ho?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      


Detall del tràmit

El dia 30.06.2011 va entrar en vigor el Reial decret  557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma mitjançant Llei orgànica 2/2009.
 
Amb l’entrada en vigor de l’esmentat Reglament, la Generalitat de Catalunya assumeix noves competències en estrangeria. En concret, el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya pot emetre informes per acreditar: 
  •  El grau d’integració d’una persona immigrada per accedir a l’arrelament social.
  •  L’adequació de l’habitatge per sol•licitar el reagrupament familiar.
  •  L’esforç d’integració per renovar la residència temporal.
  •  La persona estrangera reagrupant que ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament dels membres de la seva família que han de renovar l’autorització de residència.
Per elaborar aquests informes, la Generalitat de Catalunya col·labora amb els Ajuntaments, on s’han de presentar les sol·licituds.
Així doncs, el primer pas que han de fer les persones sol·licitants és adreçar-se a l’Ajuntament del municipi on estan empadronades i presentar el formulari de sol·licitud.
 
Qui ho pot demanar?
Es tracta d’una autorització de residència temporal per raons d’arrelament per aquelles persones que es trobin en els supòsits que la llei determina.
Les persones estrangeres que es trobin residint a Reus i estiguin incloses en els supòsits determinats per l’art. 124.2 del Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, poden tramitar una autorització de residència temporal per raons d’arrelament a la subdelegació del Govern a Tarragona. En aquesta tramitació se’ls demanarà un informe d’arrelament social.
 

Per la presentació de la documentació cal demanar cita prèvia a travès dels següents canals:
•    Trucant al telèfon 010 (o 977.010.010 si es truca des de mòbil o des de fora de Reus) i marcar l’opció 2
•    Per internet a través d’aquest enllaç cita prèvia

Quina documentació he de presentar?
- Sol·licitud de proposta d’informe d’arrelament social, acompanyada de la documentació que s’hi indica (veure el model a "Impresos relacionats").
- Juntament amb aquesta sol·licitud s’ha de presentar també el model INF02 de la Generalitat de Catalunya (Sol·licitud d’informe d’arrelament social) que es pot descarregar a la següent adreça: www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio/estrangeria

 

 
Després de presentar la sol·licitud a l’Ajuntament:
1. L’entrevista:
Una vegada revisada la sol·licitud, el departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament es posarà en contacte amb la persona interessada per concertar una entrevista amb l’assistent/a social.
En el moment de l’entrevista, la persona interessada ha de portar els originals de tots els documents que s’hagin adjuntat a la sol·licitud. A l’entrevista també es valoraran els coneixements que pugui tenir de
l’idioma.
 
2. La proposta d’informe de l’Ajuntament:
Quan l’Ajuntament tingui preparada la proposta d’informe l’enviarà, juntament amb la documentació i la sol·licitud, a la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya.
 
3. L’informe de la Generalitat de Catalunya:
Des de l’entrada de la sol·licitud i la documentació adjunta en el seu registre, la Generalitat tindrà un termini de 30 dies hàbils per emetre i notificar a la persona interessada l’informe preceptiu. La notificació es farà per correu certificat a l’adreça de notificacions.
Paral·lelament i independentment del sentit de l’informe, la Generalitat n’enviarà una còpia a les Oficines d’estrangeria del Govern espanyol, que és qui resol l’autorització de residència temporal.
 
Observacions:
Els informes emesos per la Generalitat de Catalunya tenen una validesa de 3 mesos. Passat aquest termini, si es vol obtenir un nou informe, cal iniciar novament la tramitació.
 
Normativa
- Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma mitjançant Llei orgànica 2/2009.
- Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la
seva reforma mitjançant la Llei Orgànica 2/2009 (BOE núm.103, de 30 d’abril de 2011).


Quant costa fer el tràmit?Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Serveis Socials


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat