Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


FAQ'S empadronament

Preguntes freqüents sobre empadronaemnt

informatiuinformatiu


01.- Puc fer un tràmit al padró a nom d’una altra persona?

No. Els documents relacionats amb tràmits padronals han de ser signats sempre per la persona interessada o en cas de menors o persones incapacitades pel seu representant legal.

02.- Puc empadronar a alguna persona que no figura en el contracte de lloguer?

Si, però sempre que autoritzi la persona propietària o titular del contracte de lloguer, acompanyat de la identificació de la persona que autoritza.

03.- Tinc contracte de lloguer d’una habitació, necessito l’autorització de les altres persones empadronades en el domicili?
No, només ha de portar el contracte de lloguer + rebut actualitzat (si el contracte té més de 6 mesos) on consti l’adreça exacta de l’habitatge i  on quedi clarament detallat que es tracta de contracte d’una habitació i aquesta estigui degudament identificada dins el document.

04.- Necessito la signatura del propietari per empadronar-me en un domicili llogat?

Si el pis està buit serà suficient amb el contracte de lloguer + rebut actualitzat (si el contracte té més de 6 mesos) on consti l’adreça exacta de l’habitatge. Si al pis ja hi consten persones empadronades necessitarà també la signatura i identificació de la persona propietària o de la persona titular del contracte de lloguer o bé està inclòs en el contracte de lloguer mitjançant un annex al contracte.

05.- He de  sol·licitar la baixa d’un familiar que ha mort recentment?
No és necessari, el registre civil ho comunicarà. No obstant si necessita un document acreditatiu d’aquesta circumstància i Registre Civil encara no ho ha comunicat, pot comunicar-ho vostè.

06.- Es necessari empadronar a un nou nat ?
Si , és convenient fer-ho.

07.- Puc empadronar-me en un lloc diferent d’on visc?
Tothom ha d’estar empadronat en el domicili on resideixi més temps a l’any.

08.- Quantes persones poden estar empadronades en un mateix domicili?

Les que realment hi visquin. Les funcions inspectores s’utilitzen per comprovar la realitat de les persones que viuen en un domicili i evitar fraus.

09.- Visc en un domicili familiar i no sóc propietària, ni tinc contracte de lloguer. Quina documentació he de portar?
En aquest cas caldrà una autorització i el document identificatiu de la persona propietària o titular del contracte de lloguer on declari que vostè resideix en el domicili. Si hi ha més persones empadronades a l’habitatge, caldrà per la persona propietària també que ho indiqui atès que vostè  entrarà a formar part d’aquesta unitat familiar.

11.- Vull empadronar-me en el domicili on resideixo però no puc acreditar la disponibilitat del domicili. Què he de fer?
Cal presentar instància que trobareu en el tràmit: Petició d’alta o canvi de domicili de padró (quan no es poden justificar els requisits i aportar tota la documentació possible per poder formalitzar l’empadronament (consulteu la documentació del tràmit), a la instància s’ha de detallar les dades de les persones que s’empadronen, així com l’adreça del domicili de residència.
L’Ajuntament realitzarà les diligències que cregui oportunes i, un cop verificades les dades, donarà resposta a la vostra sol·licitud .

12.- Quan m’empadrono en un habitatge i hi ha persones empadronades que ja no hi viuen, he de fer alguna cosa?
No, si  hi ha persones empadronades que ja no resideixen a l’habitatge quan es realitzi la nova inscripció s’iniciarà expedient de baixa per inscripció indeguda a les persones empadronades. Per evitar aquestes situacions és important que tothom s’empadroni  a l’habitatge on estigui residint.

13.- Cal renovar l’empadronament?

No cal renovar l’empadronament, excepte en el cas de ciutadans amb una nacionalitat d’un país que no és membre de la Unió Europea  que no tenen residència permanent a Espanya. Aquestes persones han de renovar-lo cada dos anys de de la data d’empadronament inicial; si no ho fan l’Ajuntament tramitarà la seva baixa del padró.

No obstant, l’ajuntament pot  demanar la confirmació de residència en un domicili a qualsevol persona, independentment de la seva nacionalitat. Si el ciutadà no contesta al requeriment, s’entendrà que no viu en el domicili on consta empadronat i s’iniciarà procediment de baixa d’ofici tal com indica la normativa vigent reguladora de l’empadronament. 

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Departament responsable

  • Població