Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Informe social d'acolliment Llei 24/2015, de mesures urgents en l'habitatge i pobresa energètica

Informe social sobre situació personal per famílies en situació de vulnerabilitat

qrcodetelemàtic presentialpresencial envelopecorreu postal

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Llei 24/2015 de 29  juliol, que regula les mesures urgents per afrontar l’emergència en l’ àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, publicada al DOGC núm. 6928 de 5 d’agost de 2015.

Aquesta llei té per objecte impedir la interrupció dels subministraments per impagament en els rebuts d’aigua, electricitat i/o gas a les persones titulars dels contractes de subministraments en vigor, en “situació de vulnerabilitat econòmica”, i/o acreditar una situció de vulnerabilitat social amb risc d’exclusió residencial.

Qui ho pot demanar?
Persones en situació de vulnerabilitat econòmica: són aquelles persones consumidores que presenten una mancança de recursos econòmics, d’acord amb els següents criteris:
Les persones o unitats familiars que tinguin uns ingressos inferiors a:
     - 2 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), si es tracta de persones que viuen soles
    - 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d’unitats de convivència (més d’una persona).
    - 3 vegades l’IRSC, en cas d’unitats de convivència amb persones amb discapacitat del 65% o més i/o amb gran dependència grau III

Passos que ha de seguir la persona que vulgui acollir-se:
Per informe de pobresa energètica:
Tenir l’avís d’ordre de tall del subministrament de llum, aigua i/o gas del seu domicili habitual o  una factura al seu nom que no pot pagar.

En cas d’avis d’ordre de tall, el titular del contracte de subministrament en vigor, des de la data de recepció d’avis d’interrupció del subministrament d’electricitat, aigua i/o gas, i abans que transcorrin 15 dies , ha de dirigir-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) i fer una instància en el model normalitzat (apartat impresos relacionats) acompanyant de tota la documentació que acrediti que reuneix els requisits per acollir-se al decret.

L’Ajuntament notificarà a les empreses de subministrament d’electricitat, aigua i  gas, pel mitjans establerts amb cada una d’elles,  que la persona ha sol•licitat informe de vulnerabilitat i que procedeix a fer l’estudi i valoració del cas, emetent un informe en un termini màxim de 2 mesos. Aquest informe es fa arribar a l’empresa subministradora i també al sol•licitant.

Per informe de vulnerabilitat social amb risc d’exclusió residencial:
L’interessat ha de dirigir-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) i fer una instància en el model normalitzat (apartat impresos relacionats) acompanyant de tota la documentació que acrediti que reuneix els requisits per acollir-se al decret ( la documentació que està en poder d’altres administracions serà consultada via telemàtica)

Requeriments Tècnics
Pdeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàginaQuant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quina documentació he de presentar?

Sol•licitud en model normalitzat (apartat: impresos relacionats) acompanyada de la documentació especificada.
 Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Serveis Socials