Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Atorgament targeta de transport urbà per alumnat d'educació secundària obligatòria

Transport urbà

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini

Termini inscripció/presentació

Del 23/08/2021  fins el 31/07/2023

(Fora de termini)

AVÍS:

Aquest tràmit no està actiu, per més informació poseu-vos en contacte amb l’oficina municipal d’escolarització

Telèfon: 977 01 00 46     -    Mail: ome.educacio@reus

______

Targeta de transport  gratuïta per estudiants d’educació secundària obligatòria (ESO) que compleixin els requisits i amb una càrrega equivalent a 2 viatges per dia.

La  sol•licitud caldrà presentar-la un cop  formalitzada la matrícula i  es resoldrà  en un període màxim d’un mes.  Un cop resolta la sol•licitud es notificarà a l’interessat, el qual  haurà d’anar a recollir  la targeta atorgada a l’Oficina Municipal d’Escolarització.

L’ús de les targetes serà de caire personal i limitat en la durada al calendari escolar de cada curs, que es publica a aquests efectes al DOGC, sempre en dies laborals de dilluns a divendres i dins del període que va de meitat de setembre a finals de juny, exceptuant vacances de Nadal i Pasqua. La targeta caducarà l’últim dia oficial del curs escolar per al qual s’hagi atorgat.

L’ús fraudulent de la targeta serà detectat per Reus Transport podent comportar la seva inhabilitació.
En cas de pèrdua caldrà donar avís a l’OME  al correu ome.educacio@reus.cat  especificant el nom i congoms  per procedir a la seva anul•lació i se’n pugui emetre una altra.

Requisits

1. Estar matriculat a l’educació secundària obligatòria al centre adscrit de secundària  segons resolució anual del Departament d’Educació i provenir d’un centre d’educació primària sense continuïtat a secundària i que aquest estigui dins l’àrea escolar de proximitat del domicili familiar. Si no és de l’àrea escolar de proximitat que  hagi estat una assignació d’ofici de la Comissió de Garanties d’Admissió o degut al procés de preinscripció o per un canvi de domicili.  Inclou alumnat nouvingut a la ciutat assignat fora de termini i per matrícula continuada o que s’hagi fet un canvi de centre durant l’escolarització per circumstàncies excepcionals (aprovat per la Comissió de Garanties d’Admissió segons la normativa vigent) En cas d’alumnat nouvingut a l’ESO a Reus no es tindrà en compte aquest requisit.

O bé
2. Estar matriculat a un centre que imparteixi estudis d’educació secundària obligatòria de Reus  i estar en una o ambdues de les següents situacions:
•    Romandre en alguna de les circumstàncies que puguin posar en risc l’assistència regular a classe
•    Existència de factors de risc personals, familiars, de l’entorn i del centre educatiu que motivin conductes absentistes

 S’han de complir tots sense excepció:
  
3.    Tenir una distància entre el centre educatiu i el domicili familiar igual o superior a 1,5 quilòmetres.
4.    Situar-se la unitat familiar igual o per sota del següent llindar econòmic:

  Número de membres          Llindars
                  Fins 2                   20.915,29 €
                         3                   25.098,35 €
                         4                   29.281,41 €
                         5                   33.464,47 €
                         6                   37.647,52 €
                         7                   41.830,58 €
                         8                   46.013,64 €
                         9                   50.196,70 €
                       10                   54.379,76 €

L’àrea escolar de proximitat és la que es publica i s’actualitza per cada preinscripció a la web de l’Ajuntament i inclou 5 centres de proximitat al domicili on s’està empadronat.
Les comprovacions de matrícula i historial de matrícula i assignacions anteriors es faran a la base de dades del Departament competent en matèria d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Les comprovacions de distàncies es faran al Geoportal de l’Ajuntament de Reus.

Per al càlcul d’ingressos es tindran en compte els dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys de l’any natural anterior a la sol·licitud segons consulta al ministeri en matèria tributària corresponent.
La modalitat de targeta gratuïta no serà compatible amb la percepció de subvencions o ajuts de naturalesa anàloga per la mateixa finalitat provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat inclòs. La percepció d’una subvenció
pel mateix concepte facultarà a l’Ajuntament a anul·lar la targeta.

Termini de presentació de sol·licituds:  tot el curs escolar

 A destacar:

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

 


 

 

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quina documentació he de presentar?

Autorització per consultar dades signada per tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys. (segons model de facilitat)

En cas de que els progenitors estiguin separats o divorciats
Sentència judicial i/o conveni regulador on hi constin les prestacions econòmiques.
A més, si manifesteu no percebre aquesta prestació: corresponent denúncia i/o reclamació

La documentació econòmica serà consultada per l’Ajuntament.Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Regidoria d'EducacióAjuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració