Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Certificat empadronament

Sol·licitud d'un certificat d'empadronament

qrcodetelemàtic mobile-alttelefònic presentialpresencial envelopecorreu postal reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Telefònic

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Telèfon: 010 (des de fix de Reus) o 977.010.010 (fora de Reus o mòbil)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Document que certifica l’empadronament en un domicili de la ciutat. Aquest document només és necessari en determinades circumstàncies. El certificat d’empadronament recull les dades personals, l’adreça i la data d’inscripció que consten al padró municipal d’habitants. La validesa d’aquest document és de 3 mesos.

No obstant, per la majoria dels tràmits administratius per tal d’acreditar el domicili d’empadornament d’una persona/es empadronades a Reus actualment, serà suficient amb el volant d’empadronament.

Els certificats només poden ser sol·licitats per les persones titulars. En el cas que qui el demani no sigui la persona titular, sinó algú que actuï en nom seu,  caldrà que la sol·licitud del certificat estigui emplenada i signada per la persona titular. Així mateix, per a recollir un certificat en nom d’una altra persona, la persona compareixent haurà de presentar el model "Autorització a recollir documents" degudament emplenat i signat per la persona titular, amb la documentació que faci falta. Sense l’autorització de la persona titular del certificat la compareixent no podrà recollir el certificat.
En cas que el titular sigui una persona difunta, actuarà com a sol·licitant el familiar que demani el certificat.

Existeixen diversos tipus de certificats que es relacionen a continuació que, la persona interessada podrà demanar, en funció del tràmit que hagi de realitzar. Entre d’altres:

a) Certificat d’empadronament
b) Certificat històric d’una persona que no consta actualment empadronada
c) Certificat amb història de les adreces en les quals la persona interessada ha constat empadronada
d) Certificat d’acreditació de l’adreça on residia una persona que consta de baixa del padró municipal per defunció, així com de les persones amb qui constava empadronat/da.
e) Certificat relatiu a la inscripció com a parella de fet en aquest Ajuntament
 

En cas de necessitar un certificat on hi hagin de constar unes dades específiques en un període determinat, o be de convivència amb altres persones, cal demanar un certificat d’empadronament amb història.


Nota destacada:
Per a la presentació a les enttitats bancàries del document acreditatiu d’empadronament per la moratòria de la hipoteca, si la vostra entitat bancària no us indica el contrari és el tràmit VOLANT D’EMPADRONAMENT
. Assegureu-vos i consulteu-ho previament a la vostra entitat bancària

Si heu de demanar el certificat d’empadronament de la unitat familiar cal que adjunteu els documents indicats a l’apartat 3 (3a i 3b) de la sol·licitud; en cas contrari el certifcat que s’expedirà serà el certificat individual d’empadronament.

Informació sobre els canals de tramitació:
•    Telemàtic: Si la tramitació es sol•licita per internet el departament de padró donarà curs a la seva tramitació si la documentació aportada és adequada i suficient, en cas contrari la persona interessada rebrà requeriment per tal que pugui realitzar aclariment o aportar documentació complementària.
•    Presencialment realitzant una sol•licitud degudament emplenada i signada. Aquesta sol•licitud serà registrada i si s’escau, enviada al departament de padró perquè realitzi la tramitació de l’expedient. Aquest canal actualment està restringit a casos excepcionals. prèvia valoració de l’equip d’atenció telefònica.
•    Correu postal: Si la tramitació es sol•licita per correu postal, el departament de padró donarà curs a la seva tramitació si la documentació aportada és adequada i suficient, en cas contrari la persona interessada rebrà requeriment per tal que pugui realitzar aclariment o aportar documentació complementària.

Com m’arribarà el certificat si he fet la tramitació de la sol•licitud telemàtica:
Una vegada feta la tramitació telemàtica i revisada la sol•licitud, la documentació aportada i el pagament de la taxa, l’Ajuntament emetrà el certificat que s’enviarà telemàticament. La persona interessada rebrà un avís de dipòsit mitjançant sms i/o correu electrònic a les dades de contacte aportades i podrà recollir el certificat accedint a l’apartat de la Seu Electrònica de l’Ajuntament : Notificacions electròniques.
 

 

Quant costa fer el tràmit?

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • PoblacióAjuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració