Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Servei d'ajuda a domicili (SAD)

TERCERA EDAT - Ajut a la persona i a la família per al desenvolupament de les activitats quotidianesDetall del tràmit

L’atenció domiciliària de serveis socials és un instrument bàsic de les polítiques locals d’atenció a la dependència i de suport a l’autonomia funcional de persones i famílies que vol garantir el dret a viure en el seu entorn social i en la pròpia llar.

Termini de presentació:
El termini per presentar les sol·licituds serà fins al 31 de desembre de l’any en curs.

Requisits per poder sol·licitar l’ajut:
- Residir i estar empadronat/da en el municipi de Reus.
- Trobar-se, per motius físics, psíquics o socials, en situació de manca d’autonomia temporal o permanent per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana.
- Acreditar la renda anual d’acord amb el barem que es determini en la convocatòria corresponent.

Aquest servei també es pot prestar a persones i/o famílies que estiguin acollides en qualsevol recurs municipal, quan des de la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament es consideri necessari.

Les sol·licituds seran signades per l’eventual beneficiari/ària (o per qui en sigui representant legal), i hauran d’anar acompanyades de la documentació necessària per acreditar la seva situació econòmica i social.

S’haurà de tenir en compte qualsevol ajut o subvenció que pel mateix concepte, o conceptes similars pugui rebre el beneficiari del SAD i modificar, si cal, el barem aplicable. (Si l’ajut és pel mateix concepte haurà d’aportar la quantitat sencera que rebi. Si l’ajut és per conceptes similars es computarà com a màxim el 75% de la quantitat rebuda)

L’usuari/ària que tingui concedit l’ajut haurà d’abonar la diferència entre el preu del SAD i l’ajut concedit. La diferència l’abonarà directament a l’empresa prestadora del servei.

Com puc tramitar-ho?
Les sol·licituds del Servei d’Ajuda a Domicili s’hauran de presentar als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) dels Serveis Socials municipals.

Quina documentació he de presentar?
-DNI i/o passaport del/la sol·licitant.
- Justificants d’ ingressos de l’usuari/ària del Servei d’Ajuda a Domicili.
- Informe(s) mèdic(s) i/o socials que acreditin la situació física / psíquica i social de l’ usuari/ària que justifiquin la necessitat del servei.
- Últim rebut acreditatiu del pagament de l’Impost sobre béns immobles, si s’és titular de l’habitatge, o rebut del lloguer, si se n’és l’arrendatari. Si es viu en l’esmentat immoble en un règim diferent dels expressats, s’hauran d’aportar els documents que resultin pertinents per acreditar que efectivament s’està vivint en aquell habitatge.
- En el cas de persones separades, sentència judicial i/o conveni regulador on consti la prestació per aliments atorgada al/s fill/s.
- En el cas de persones tutelades, situació econòmica del tutelat i béns administrats pel tutor.
- Certificat de dipòsits bancaris.
- Qualsevol altra documentació que es consideri necessària per valorar la necessitat del servei i la situació econòmica.
Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Serveis Socials


Accedeix a carpeta

Si vols accedir al teu espai personal per qualsevol consulta o gestió, accedeix a carpeta en funció del teu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat