Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

40 trámites
Nom del Trámite
Acreditació de vulnerabilitat que realitzen les empreses subministradores - Llei 24/2015
Acta d'alineacions per a finques que limitin amb un camí públic o per solars urbans
Actes lúdics, culturals o esportius
Adhesió Entitats Protocol agressions sexistes en les festes populars
Adjudicació directa de béns
Ajut SIMAP - GPS : Sistema intel·ligent de monitorització d'alertes personals
Ajut menjador centres especials de treball 2020
Ajut menjador centres especials de treball 2020. Model Abreujat.
Ajut per teleassistència domiciliària
Ajuts per al foment de casals d'estiu per a nens i nenes de 3 a 12 anys
Alta IVTM (Impost vehicles de tracció mecànica)
Alta a la base de dades de persones
Alta a la base de dades de proveïdors
Alta al Registre Municipal d'Entitats
Alta al padró municipal d'habitants de la ciutat de Reus
Alta i baixa soci Casal Municipal Gent Gran
Alta o canvi de domicili fiscal
Alta o canvi de domiciliació bancària de Creditors/Proveïdors/Entitats
Alta o canvi de domiciliació bancària de tributs municipals
Alta per naixement al padró municipal d'habitants de Reus
Alta, baixa o modificació del servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals
Al·legacions a expedients sancionadors per multes de trànsit
Al·legacions o recurs administratiu
Animals abandonats a la via pública
Aportació de documentació a un expedient iniciat d'ajuts al lloguer
Aportació projecte executiu d'obra
Apuntar-se al Punt d'Assessorament Energètic (PAE)
Autoliquidació de taxes (modalitat 3)
Autoliquidació taxa per les activitats
Autorització d'alta o canvi d'empadronament per a menors d'edat
Autorització o revocació de l'autorització per a la notificació electrònica
Autorització per ALTA o CANVI domicili d'empadronament (interns col·lectius o persones impossibilitades)
Autorització per demanar o recollir un volant o un certificat empadronament
Autorització per residir en un habitatge
Autorització propietari/ària de la llicència d'accés de vehicles
Autotaxi
Aval de recurs de deutes en executiva
Aval de recurs de deutes en voluntària
Aval fraccionament o ajornament de deutes
Aval per obres
Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat