Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Al·legacions o recurs administratiu

Presentar al·legacions o recurs administratiu

qrcodetelemàtic presentialpresencial envelopecorreu postal reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Per a què serveix aquest tràmit ?

Mitjançant aquest tràmit s’ofereix un model genèric per a poder presentar:

•  Un escrit a través del qual les persones interessades podran adduir d’al·legacions en un procediment en curs, aportar documents o elements de judici, perquè s’incorporin a l’expedient administratiu. També, permet la impugnació d’actes de tràmit que es dictin durant el curs del procediment.

o

•  El recurs administratiu, que correspongui, a través del qual les persones interessades podran impugnar resolucions o actes/decisions que siguin objecte de recurs, dictats en el marc d’un procediment administratiu. El tipus de recurs a presentar ve indicat en el «peu de recurs» que consta en l’acte a impugnar.

Aquest tràmit No permet la presentació de queixes o suggeriments, ja que aquests tenen la finalitat de posar en coneixement de l’Administració circumstàncies que afecten al funcionament de la ciutat i/o qualitat dels serveis públics que es presten, ni tampoc esmenes o aportacions a documentacio necessària o requerida pel departament gestor que cal, per poder emetre la resolució de l’expedient admiinistratiu.

No serveix per presentar al·legacions a expedients sancionadors per multes de trànsit, ja que existeix un procediment específic per al·legar en aquest tipus d’expedients amb un formulari específic i de compliment obligatori https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/22298

Descripció del tràmit:

L’escrit d’al·legacions o el recurs administratiu corresponent s’ha de tramitar d’acord amb el que estableix la normativa aplicable i s’ha d’interposar de conformitat amb els terminis legal o reglamentàriament previstos.
La resolució de l’escrit d’al·legacions i recursos administratius s’ha de fer per part de l’òrgan competent, d’acord amb el que estableixi la normativa aplicable i els terminis indicats per aquesta.
Si s’actua a través de representant, la interposició d’un recurs administratiu requereix l’acreditació formal de la representació (com per exemple, amb un apoderament apud acta o poder notarial). En el cas de presentació d’un escrit d’al·legacions, no cal acreditar formalment la representació, ja que en aquest cas es presumeix.
L’error o l’absència de la qualificació de l’escrit o el recurs per part del recurrent no serà obstacle per a la seva tramitació, sempre que es dedueixi el caràcter veritable.
Amb caràcter general, la interposició de qualsevol recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat, excepte en els casos en què una disposició estableixi el contrari.

Termini de presentació

La presentació de l’escrit d’al·legacions o recurs administratiu s’ha de fer en el termini legalment previst, segons correspongui.

 

Normativa relacionada

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú, amb caràcter general.

 

 

Quin és el temps de tramitació?

El temps legalment previst.

 

Quina documentació he de presentar?

La que consideri pertinent i oportuna per a tramitar i fonamentar l’escrit d’al·legacions o el recurs administratiu.

 Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionats
Ajuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració