Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

30 trámites
Nom del Trámite
Acta d'alineacions per a finques que limitin amb un camí públic o per solars urbans
Aportació projecte executiu d'obra
Bases i estatuts Junta de Compensació
Cartell descripció obra
Certificat de legalitat urbanística
Certificat de règim urbanístic
Comuniicació de primera ocupació de la construcció
Declaració responsable tècnic/a d'obres
Instal·lar una grua dins l'obra
Llicència d'enderroc
Llicència de parcel·lació
Llicència per constitució o modificació règim de propietat horitzontal
Llicència per obra nova i/o ampliació
Llicència per tanques que limitin camí públic
Obres en règim de Comunicació Prèvia - Annex I - Tipus A
Obres en règim de Comunicació Prèvia - Annex I - Tipus B
Obres en règim de Comunicació Prèvia - Annex I - Tipus C
Obres en règim de Comunicació Prèvia - Annex II
Presentació de suggeriments a l'avanç del pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)
Proposta d'obres o consulta legalització d'obres
Pròrroga llicència obra
Sol·licitud de declaració de ruïna
Sol·licitud de devolució de fiança per obres
Sol·licitud de devolució fiança grua dins l'obra
Sol·licitud de llicència per rehabilitació o reforma
Sol·licitud de reparcel·lació de terrenys
Sol·licitud tramitació Planejament Urbanístic
Sol·licitud tramitació Projecte d'urbanització
Tramitació de Junta de Compensació
Validació de la cartografia o topografia sobre la que es presenten els projectes a l'Ajuntament Reus
Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat