Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Pròrroga llicència obra

Sol·licitar una pròrroga per iniciar o finalitzar unes obres

presentialpresencial envelopecorreo postal

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Pròrroga de la llicència d’obra nova/ampliació, rehabilitació/reforma o comuniacions prèvies d’obra

La pròrroga d’una llicència d’obres s’ha de demanar sempre abans que finalitzi el termini atorgat en la llicència. No obstant això, les condicions particulars per a la pròrroga de la llicència es troben indicades en la pròpia llicència.

Quina documentació he de presentar?
- Quan es tracti de sol·licituds de pròrroga per a la finalització de les obres, serà necessari aportar un informe-certificat emès pel tècnic/a director/a de les obres respecte del percentatge de l’obra que manca realitzar.
- Taxa per la prestació de serveis urbanístics (obligació de declaració-liquidació) pel 25% de l’import que correspondria en cas de petició de nova llicència.

Normativa relacionada
- Text Refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010, de 3 d’agost.
- Reglament de la Llei d’Urbanisme, decret 305/2066 de 18 de juliol.
- ROAS.

 

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Llicències Urbanístiques