Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Comunicació prèvia de les activitats amb incidència, no incloses a la legislació sectorial

Comunicar l'obertura d'una activitat inclosa en la taula 13 de la classificació municipal

(Fora de termini)


Detall del tràmit

                                                                   AVIS IMPORTANT

Degut a l’entrada en vigor de la Llei 18/2020, de 28/12/2020, de facilitació de l’activitat econòmica, aquest tràmit ha quedat anul·lat.
Per tant, les obertures de noves activitats s’hauran de comunicar d’acord amb el tràmit recollit en el document adjunt. (link)
No obstant això, per a totes aquelles activitats que s’hagin comunicat a l’ajuntament abans del 20/01/2021, se’ls continua aplicant la normativa anterior, en conseqüència, podran descarregar-se provisionalment els formularis adjunts, en cas que així ho necessitin.

 - Per a mes informació:  Serveis Territorials 977 010 288, o bé a  ote@reus.cat


_____________________________________________________________________________________________

 

Règim de comunicació prèvia per comunicar a l’Ajuntament l’obertura d’una activitat amb incidència, no incloses a la legislació sectorial.

Atès, d’altra banda en matèria d’activitats la voluntat del legislador es la de racionalitzar els procediments administratius i desenvolupa una idea que encaixa amb la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior (Directiva de serveis), reduint tràmits administratius que obstaculitzin la llibertat d’establiment dels prestadors i la lliure circulació de serveis.

El règim d’intervenció de les activitats no incloses a la legislació sectorial, són les següents:

a) Activitat sense incidència:
Són les activitats que per les seves característiques no produeix molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la seguretat de les persones ni els béns. Aquestes activitats estan subjectes a la declaració responsable. El titular, o la persona que el representi, ha de posar en coneixement de l’Administració públic competent l’inici d’una determinada activitat mitjançant la presentació d’una declaració responsable en la qual ha de declarar, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu de complir-los i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l’exercici de l’activitat.

b) Activitats amb incidència:
Són les activitats que, per les seves característiques, pot produir alguna molèstia poc significativa o té una incidència molt baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns. Aquestes activitats estan subjectes al règim de comunicació prèvia. El titular, o la persona que el representi, ha de posar en coneixement de l’Administració pública competent l’inici de l’activitat mitjançant una comunicació prèvia, en els termes establerts per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que ha d’anar acompanyada del projecte tècnic justificatius del compliments dels requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l’exercici de l’activitat signat per un tècnic competent, i del certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat.


La declaració responsable o la comunicació prèvia a què es fa referència conté una manifestació explícita sobre la conformitat de l’activitat econòmica amb el règim urbanístic del sòl vigent al municipi de Reus.

La presentació de la declaració responsable o la comunicació prèvia, habilita de manera immediata per l’exercici de l’activitat sota la responsabilitat del seu titular, i alhora faculta a l’Administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

Es troben classificades dins taula 13 classificació municipal, aprovada pel Ple Municipal en sessió del dia 16/10/2015. Incloure accés a la classificació d’activitats.


 Enllaç a la classificació catalana d’activitats econòmiques ccae 2009 del web d’IDESCATQuant costa fer el tràmit?Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsTràmits vinculatsAccedeix a carpeta

Si vols accedir al teu espai personal per qualsevol consulta o gestió, accedeix a carpeta en funció del teu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat