Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Bonificació de l'IBI per urbanització, construcció i promoció immobiliària

Sol·licitud de bonificació de l'IBIU per obres d'urbanització, construcció i promoció immobiliària

qrcodetelemático presentialpresencial envelopecorreo postal reqRepresentacioRequiere acreditar representación

Si actúas como representante, debes acreditar formalmente la representación. Puedes hacerlo adjuntando los documentos a la solicitud o inscribir la representación en el registro de Representantes REPRESENTA. Más información aquí.

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Aquest tràmit serveix per sol·licitar la bonificació del 85 per cent en la quota íntegra de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana (IBIU) dels immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització.

Gaudiran d’una bonificació del 85 per cent de la quota íntegra de l’impost els immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.
  
Quina documentació he de presentar?

NIF de l’empresa

Certificat del tècnic-director de les obres visat pel col·legi oficial competent on consta la data d’inici de les obres d’urbanització, construcció i promoció immobiliària.

·         Acreditació que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, la qual es farà mitjançant presentació dels estatuts de la societat.

·          Acreditació que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, que es farà mitjançant certificació de l’administrador de la societat o fotocòpia de l’últim balanç presentat davant l’AEAT, a efectes de l’impost sobre societats.

 

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -Gratuït  

Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Rendes i exaccions