Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Autorització d'alta o canvi d'empadronament per a menors d'edat

Autorització per alta / canvi d'empadronament de menors d'edatDetalle del trámite

Document en què el pare, mare o tutor legal del menor autoritza a que el seu fill/a visqui en una altra adreça.
 
Els documents d’alta d’empadronament o canvi de domicili dels menors han de ser signats per ambdós progenitors i/o tutors legals; quan un dels dos progenitors no pugui signar presencialment el full d’alta al padró o canvi de domicili, haurà d’autoritzar el tràmit mitjançant aquest document.
 
 

Com puc tramitar-ho?

És un document necessari que cal adjuntar, quan es realitza l'alta o canvi de domicili d'empadornament del menor, si s'escau.

 

Quina documentació he de presentar?

 - DNI, NIE en vigor o en el seu defecte passaport en vigor de les persones que autoritzen. Els ciutadans de la Unió Europea hauran d’acreditar la seva identitat amb el NIE en vigor o Certificat de registre com a ciutadà de la Unió Europea, acompanyat d’un document amb fotografia: passaport o targeta de residència del seu país d’origen en vigor.

-Llibre de família o certificat de naixement.

-En cas de menors nascuts a l’estranger també caldrà  document identificatiu en vigor.
 
-En casos de separació, caldrà aportar  la resolució judicial de la custòdia del menor o del conveni regulador de la separació signat pels dos progenitors.
  
 

 

 
  

 

 Especificaciones técnicas de los documentos enviados telemáticamente

Los documentos enviados telemáticamente por los interesados ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Població


Trámites vinculados¿Cómo puedo acceder a toda mi información?

Le recomendamos que acceda a la carpeta si está obligado o se quieres relacionar electrónicamente con el Ayuntamiento de Reus de acuerdo a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En este sistema, podrá encontrar toda la información y estado de sus datos,gestiones,trámites, comunicaciones,expedientesmunicipales, facturas,etc. como interesado si es:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat