Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Memòria sanitària

Memòria Sanitària unificada pels establiments del sector alimentari o aliments de venda al públicCom puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial : Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Josep Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r pis)
      


Detall del tràmit

L’Ajuntament de Reus, tramitarà en règim de comunicació prèvia la memòria sanitària dels establiments subjectes a  aquesta norma sectorial que tinguin les seves instal•lacions a Reus

Tots els establiments  regulats per la la normativa de Seguretat Alimentaria, al fer la comunicació prèvia o al sol.licitar la llicència per l’activitat, hauran de presentar la memòria sanitària complimentada per tal que l’Ajuntament faci els tràmits necessaris per tal d’incloure l’activitat dins el registre sanitari municipal.
Les activitats subjectes a aquest tràmit són: qualsevol establiment dedicat a la venda, elaboració i/o producció, consum en el propi establiment, servei a domicili i emmagatzematge d’aliments.

La presentació de la memòria sanitària amb la documentació adjunta relacionada, és una condició única i suficient perquè es tramiti la inscripció d’aquests establiments i puguin iniciar la seva activitat, sens perjudici dels controls que posteriorment es puguin dur a terme.
Quan el titulars preparin la memòria sanitària per presentar-la han de tenir en compte que totes aquells punts que es plantegin, ja facin referència a qüestions estructurals o a qüestions documentals, són d’obligat compliment i són els que seran objecte d’inspecció.


Venda no sedentària. Es presetarà l’annex V.II

La venda ambulant o no sedentària és aquella venda realitzada per comerciants fora d’un establiment comercial permanent, de forma habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els perímetres i en els llocs degudament autoritzats, en instal·lacions desmuntables o transportables i en els termes i condicions establerts en la llei.

Quan una activitat de venda no sedentària d’alimentació vol treballar a la ciutat de Reus  ja sigui directament o a l’empar d’un esdeveniment organitzada per una entitat , associació o per un Departament determinat del propi Ajuntament cal demanar-li una sèrie de documentació que garanteixi la Seguretat alimentaria  de l’activitat que pretén fer.

Es poden donar els següents casos: en mercat periòdics en mercats ocasionals, en actes organitzats per iniciativa privada definits al Protocol d’EPACAR de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament.
En actes organitzats pel propi Ajuntament ja sigui directament o per conveni amb un tercer definits al Protocol d’EPACAR de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament.

Tots ells, exceptuant algun que per les circumstàncies particulars es classifiquin com  industrials, son considerats segons la normativa de Seguretat Alimentaria, Minoristes, i com a tals han de disposar d’un NÚMERO DE REGISTRE D’ESTABLIMENT MINORISTA ALIMENTARI ,  que l’atorga el municipi on té la seu social l’activitat.

Si alhora de preparar aquesta documentació sorgeixen dubtes es poden consultar al Departament de Salut Pública.

Els titulars estan obligats a comunicar qualsevol modificació que es produeixi en les dades d’identificació de l’empresa, dades que identifiquen l’establiment i el canvi o l’ampliació de les activitats inscrites o autoritzades

Normativa relacionada

• Reial Decret 640/2006, de 26 de maig, pel qual es regulen determinades condicions d’aplicació de les disposicions comunitàries en matèria d’higiene, de la producció i comercilaitació dels productes alimentaris.
• Reglament (CE) 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris, Annex II.
• Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.
La normativa per a cada sector es pot consultar a les últimes pàgines del document Guia d’Autocontrols.

Més informació: GUIA D’AUTOCONTROLS i al següent ENLLAÇ

Termini de presentació:
Permanent

Quin és el temps de la tramitació?
La persona sol·licitant pot començar a exercir l’activitat una vegada presentada la comunicació i documentació exigida i hagi declarat que compleix amb els requisits legals i que es compromet a adaptar l’activitat a la normativa vigent de forma permanent.
 Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Salut Pública


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat