Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Informe urbanístic

Comprovar i certificar si una activitat projectada és compatible amb la legalitat urbanística

qrcodetelemático

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Aquest tràmit permet que la persona interessada pugui conèixer la compatibilitat urbanística i l’existència de serveis suficients en relació a l’activitat que pretén realitzar abans de sol·licitar la llicència ambiental i/o municipal que correspongui.

Una vegada es presenta la sol·licitud al registre general de l’Ajuntament, es fa la següent tramitació:
1. Verificació de la sol·licitud i de la documentació presentada.
2. Informes dels serveis tècnics d’urbanisme i d’activitats.
3. Emissió i notificació de l’informe urbanístic sol·licitat.

Observacions
La presentació de l’informe urbanístic, als efectes de tramitació del procediment de llicència ambiental o llicència d’espectacles públics i activitats recreatives, és potestativa pel titular.

Si manca l’informe urbanístic, l’Ajuntament el recavarà d’ofici.

Normativa relacionada
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
- PGOU vigent.

 

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

¿Cuál es el tiempo de tramitación?

1 mes des de la presentació, amb possibilitat de suspensió del termini en el cas que sigui necessari esmenar la sol·licitud o aportar documentació.

¿Qué documentación debo presentar?

- Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti la identificació indubtable de la finca, amb indicació de nom de carrer i número o partida, polígon i parcel•la.
- Memòria descriptiva de l’activitat que expliciti la seva naturalesa i les seves característiques principals amb la determinació de:

  • a) Les necessitats d’ús i aprofitaments del sòl, amb descripció i distribució del terreny o solar, superfície total d’aquest, metres construïts i/o a construir i definició detallada d’usos.
  • b) Requeriments de l’activitat respecte als serveis públics municipals, amb indicació de les necessitats de volum d’aigua potable, volum d’abocaments d’aigües residuals, enllumenat públic, i volum de residus generats amb indicació de tipus, i si cal xarxa contra incendis.

- Documentació prescrita per la legislació sobre seguretat industrial, si s’escau.

- Altra documentació que desitgi presentar el sol·licitant.Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Activitats