Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Informe urbanístic

Comprovar i certificar si una activitat projectada és compatible amb la legalitat urbanística¿Como puedo tramitarlo?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial : Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Josep Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r pis)
      
Telemàtic amb identitat digital
      Detalle del trámite

Aquest tràmit permet que la persona interessada pugui conèixer la compatibilitat urbanística i l’existència de serveis suficients en relació a l’activitat que pretén realitzar abans de sol·licitar la llicència ambiental i/o municipal que correspongui.

Una vegada es presenta la sol·licitud al registre general de l’Ajuntament, es fa la següent tramitació:
1. Verificació de la sol·licitud i de la documentació presentada.
2. Informes dels serveis tècnics d’urbanisme i d’activitats.
3. Emissió i notificació de l’informe urbanístic sol·licitat.

Observacions
La presentació de l’informe urbanístic, als efectes de tramitació del procediment de llicència ambiental o llicència d’espectacles públics i activitats recreatives, és potestativa pel titular.

Si manca l’informe urbanístic, l’Ajuntament el recavarà d’ofici.

Normativa relacionada
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
- PGOU vigent.

 ¿Cuál es el tiempo de tramitación?

1 mes des de la presentació, amb possibilitat de suspensió del termini en el cas que sigui necessari esmenar la sol·licitud o aportar documentació.¿Cuánto cuesta hacer el trámite?¿Qué documentación debo presentar?

- Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti la identificació indubtable de la finca, amb indicació de nom de carrer i número o partida, polígon i parcel•la.
- Memòria descriptiva de l’activitat que expliciti la seva naturalesa i les seves característiques principals amb la determinació de:

  • a) Les necessitats d’ús i aprofitaments del sòl, amb descripció i distribució del terreny o solar, superfície total d’aquest, metres construïts i/o a construir i definició detallada d’usos.
  • b) Requeriments de l’activitat respecte als serveis públics municipals, amb indicació de les necessitats de volum d’aigua potable, volum d’abocaments d’aigües residuals, enllumenat públic, i volum de residus generats amb indicació de tipus, i si cal xarxa contra incendis.

- Documentació prescrita per la legislació sobre seguretat industrial, si s’escau.

- Altra documentació que desitgi presentar el sol·licitant.Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Activitats


Trámites vinculadosAccede a carpeta

Si quieres acceder a tu espacio personal para cualquier consulta o gestión, accede a carpeta en función de tu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat