Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Justificació de subv. per al foment de l'associacionisme i projectes de moviment veïnal 2023

Justificació de subvencions per al foment de l'associacionisme i el desenvolupament de projectes de moviment veïnal a la ciutat.

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Termini inscripció/presentació

Del 15/06/2023  fins el 15/01/2024

(Fora de termini)

Les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions disposaran d’un termini de tres mesos a comptar des de la finalització del projecte objecte de la subvenció, en el cas de projectes de cicle anual no podrà excedir del 15 de gener de l’any següent a la concessió, llevat dels casos en què se sol·liciti una pròrroga degudament justificada.
En cas de subvencionar tot un cicle anual de l’associació, la justificació de la subvenció es realitzarà en un únic tràmit a partir del 30 de novembre de l’any en curs, i fins al 15 de gener de l’any següent.

Nota destacada
De conformitat amb l’art. 14 de la Llei 39/2915, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, al ser un tràmit adreçat a persones jurídiques el canal de tramitació és per mitjans electrònics

NOVETAT: Si teniu dubtes de com fer el tràmit, l’Ajuntament posa a la vostra disposició una guia de com sol·licitar la subvenció pas a pas i com obtenir la identitat digital necessària en aquest enllaç

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quin és el temps de tramitació?

Les subvencions han d’estar resoltes en un termini màxim de tres mesos, a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

En tot cas, l’atorgament de subvencions resta subjecte a l’existència de disponibilitat pressupostària per a l’exercici corresponent.

Quina documentació he de presentar?

- Memòria de les activitats realitzades amb càrrec al projecte subvencionat.
- Justificació documental de la difusió feta del finançament de la Corporació municipal.
- Fitxa justificativa d’ingressos i despeses Annex 1. Et pots descarregar el document que trobaràs a impresos relacionats i ternir-ho preparat en el moment d’iniciar el tràmit.
- Factures (Només en el cas de que la subvenció superi els 1000 €)

 Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Regidoria de Relacions cíviquesAjuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració