Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Declaració resposable per instal·lació d'antenes

Declaració responsable¿Como puedo tramitarlo?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)
      


Detalle del trámite

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui iniciar una estació o instal·lació radioelèctrica utilitzada per la prestació de serveis de comunicacions elèctriques disponibles pel públic, de conformitat amb el disposat als apartats 6 i 7 de  l’art. 34
de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions, de conformitat amb el que estableix l’article 69 dela Llei 39/2015 de l’1 d’octubre, del procediment adminsitratiu comú de les adminsitracións públiques.

Condicions:

Declaració responsable per la que es posa en coneixement de l’Ajuntament, des de la data de la seva presentació, l’inici d’una activitat d’estació base o instal·lació radioelèctrica utilitzada per la prestació de serveis de comunicacions
electròniques disponibles per al públic, mitjançant la qual, el titular o representant de l’activitat declara sota la seva responsabilitat que compleix amb els requisits establerts en la normativa vigent i que disposa de tota la documentació
que així ho acredita. La posarà a disposició de l’ajuntament quan així sigui requerida i es compromet a mantenir el compliment de les obligacions legals.

 

Nota destacada referents a la presentació de sol•licituds:
Per a la presentació de sol•licituds de manera presencial cal que demani cita prèvia pel qualsevol dels següents canals
- Trucant al telèfon 977.010.010 (marcar opció 2 – cites prèvies -)
- Per internet a travès del següent enllaç CITA PRÈVIA

 

 ¿Cuál es el tiempo de tramitación?

Un cop presentada la declaració responsable l’activitat es pot exercir, i l’ajuntament té la facultat de verificar, en qualsevol moment, la documentació presentada.

Si es detecta que l’activitat no compleix amb l’ordenament jurídic o resulta impossible complir amb els requisits legals exigibles, l’ajuntament deixarà sense efecte la declaració presentada,  el que implicarà que l’activitat no es podrà exercir, prèvia resolució que serà notificada en forma al/s interessat/s.¿Cuánto cuesta hacer el trámite?¿Qué documentación debo presentar?

Veure imprès relacionat Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Activitats


Trámites vinculadosAccede a carpeta

Si quieres acceder a tu espacio personal para cualquier consulta o gestión, accede a carpeta en función de tu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat